Επίσκεψη μελών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής στη Δημοκρατία της Κορέας για τη μελέτη του εκπαιδευτικού της συστήματος

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επίσκεψη μελών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής στη Δημοκρατία της Κορέας για τη μελέτη του εκπαιδευτικού της συστήματος

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, μέσω του Τμήματος Γ΄ «Επιμόρφωσης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου και Εκπαιδευτικών, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής» και της «Επιστημονικής Μονάδας Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής», έχει αρμοδιότητα για θέματα σχετικά με την παρακολούθηση και τη μελέτη της διεθνούς και ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής. Μεταξύ άλλων, ανταλλάσσει πληροφορίες και τεχνογνωσία με ομολόγους ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς για θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες του Ι.Ε.Π., οργανώνει επισκέψεις και επιτόπιες ενημερώσεις στελεχών του Ι.Ε.Π. σε ομολόγους φορείς άλλων χωρών, και μεριμνά για τη δικτύωση, την επικοινωνία του Ι.Ε.Π. και την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας με αντίστοιχους φορείς, που αποσκοπούν ιδίως στη βελτίωση της  εκπαιδευτικής πολιτικής της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ

 

Επικοινωνία

Top