Πρόσκληση υποβολής προσφοράς από Ανάδοχο για την απευθείας ανάθεση του έργου «Προμήθεια λογισμικού ελέγχου κειμενικής σύμπτωσης», στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων με κωδικό ΟΠΣ 5070654 και 5027220

Περιγραφή του αντικειμένου του προς ανάθεση έργου

Οι Τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια λογισμικού παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Η βάση δεδομένων με της οποίας το περιεχόμενο γίνεται η σύγκριση κάθε εργασίας να περιλαμβάνει:
1. Λειτουργία Integration (διασύνδεση με Moodle).
2. Λειτουργία Translated Matching (ανίχνευση κειμενικής σύμπτωσης σε μεταφρασμένο κείμενο).
3. Ανίχνευση σε ιστοσελίδες του ανοικτού internet, τρέχουσες, όσο και διαγεγραμμένες.
4. Εργασίες ωφελούμενων που έχουν ήδη ελεγχθεί και κατατεθεί (400.000.000 κατ’ ελάχιστο).
5. Άρθρα από ακαδημαϊκά βιβλία και εκδόσεις των μεγαλύτερων εκδοτικών οίκων παγκοσμίως (150.000.000 κατ’ ελάχιστο).
6. Δυνατότητα σύγκρισης σε εκδοτικό περιεχόμενο το οποίο δεν είναι ελεύθερα προσβάσιμο στο internet.
7. Πρόσβαση σε αποθετήρια Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Εργολαβικό Αντάλλαγμα

Το ενδεικτικό συνολικό κόστος ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) πλέον Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων και οκτακοσίων ευρώ (24.800,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και επιμερίζεται σε δύο (2) Πράξεις ως εξής:

 

Πράξη «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5070654

α/α

Αριθμός Επιμορφούμενων Πράξης

Αριθμός Προβλεπόμενων Εργασιών ανά άτομο

Είδος εργασιών

(σενάρια, παρουσιάσεις,

Βιβλιογραφικές κλπ.)

Μέση έκταση εργασιών (σε σελίδες)

Διάρκεια επιμόρφωσης (σε ώρες)

Διαθέσιμος προϋπολογι

σμός πράξης για έλεγχο κειμενικής σύμπτωσης (πλέον ΦΠΑ)

ΦΠΑ 24%

Συνολική τιμή με ΦΠΑ 24%

1

18.353 επιμορφούμενοι

2

Σενάρια, δραστηριότητες, διδακτικές πορείες όλα με βιβλιογραφικές αναφορές

15 σελ.

72 ώρες ασύγχρονη και 24 ώρες σύγχρονη.

Οι εργασίες αφορούν την ασύγχρονη

10.000,00€

2.400,00€

12.400,00€

 

Πράξη «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ 5027220

α/α

Αριθμός Επιμορφούμενων Πράξης

Αριθμός Προβλεπόμενων Εργασιών ανά άτομο

Είδος εργασιών

(σενάρια, παρουσιάσεις,

Βιβλιογραφικές κλπ.)

Μέση έκταση εργασιών (σε σελίδες)

Αντικείμενο Ελέγχου: Διάρκεια επιμόρφωσης και ομάδες εργασίας (σε ώρες)

Διαθέσιμος προϋπολογι

σμός πράξης για έλεγχο κειμενικής σύμπτωσης (πλέον ΦΠΑ)

ΦΠΑ 24%

Συνολική τιμή με ΦΠΑ 24%

1

700

2

Παρουσιάσεις / Κείμενα

200 σελ.

20 ώρες διάρκεια επιμόρφωσης

     

2

75

4

doc

30 σελ.

ΕΟΕΕΜ (Αναπροσανατολισμός - Γνωστικές - Ωρολόγιο - Προδιαγραφές)

3

1000

4

doc

15 σελ.

ΟΕΤΕΠΑΛ - ΟΕΜΕΤΜ

(ΠΣ - Προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού - ΕΠΑΛ - ΠΕΠΑΛ)

4

150

2

doc

30 σελ.

ΕΟΓΑ

(Μαθησιακά - Άξονες - Αναπροσανατολισμός)

5

1000

4

doc

35 σελ.

Ομάδες Συγγραφής

(εφόσον αποφασιστεί)

6

350

2

ppt - doc

100 σελ.

ΟΕΤΕΠΑΛ - ΟΕΜΕΤΜ (Επιμορφωτικό υλικό ΠΣ - ΕΠΑΛ - ΠΕΠΑΛ)

7

350

2

ppt - doc

100 σελ.

Ομάδες Συγγραφής (εφόσον αποφασιστεί)- Επιμορφωτικό υλικό σχολικών εγχειριδίων

 

10.000,00€

2.400,00€

12.400,00€

Η Διάρκεια της συνδρομής ορίζεται έως 31/10/2023.

Καταληκτική Ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών:

Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα αποσταλεί αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. έως την Δευτέρα 25/07/2022 και ώρα 15:00.

Σχετικά αρχεία

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
  2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
  3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
  4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΜΕΡΟΣ Α΄, ΜΕΡΟΣ Β΄)

 

Επικοινωνία

Top