Υποβολή πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων όσον αφορά στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 5627/05-05-2022 (ΑΔΑ:ΡΛΠΓΟΞΛΔ-Α5Υ) Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας ως επιστημονικό προσωπικό στο ΙΕΠ

Σας ενημερώνουμε σχετικά με την οριστικοποίηση των πινάκων της υπ΄ αρ. πρωτ. 5627/05-05-2022 Πρόσκλησης σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 38/07-07-2022 Πράξη του ΔΣ του ΙΕΠ.

Δείτε το σχετικό αρχείο εδώ

 

Επικοινωνία

Top