Ανακοίνωση - Διενέργεια συνεντεύξεων για την 5299/09-06-2020 (ΑΔΑ: 61ΠΨΟΞΛΔ-Ε0Υ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5299/09-06-2020 (ΑΔΑ: 61ΠΨΟΞΛΔ-Ε0Υ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία (1) ελεύθερο/η επαγγελματία, Πτυχιούχο Ανώτατης Εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής/διαχειριστικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Υπ.1 της Πράξης Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με κωδ. ΟΠΣ 5035543 η Επιτροπή Αξιολόγησης αιτήσεων προσκαλεί την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, 4ος όροφος, στο ΙΕΠ, τους παρακάτω υποψήφιους προκειμένου να αξιολογηθούν και μέσω της μοριοδοτούμενης συνέντευξης (βλ. Πίνακα 1):

Για τον πίνακα 1 και το πρόγραμμα των συνεντεύξεων πατήστε εδώ

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top