Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΘΕΜΑ:«ΦΤΙΑΞΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΣΕΙΣΜΟΓΡΑΦΟ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ H2020: «ΟPEN SCHOOLS FOR OPEN SOCIETIES – ΟSOS» (ΕΝΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ) 15 Φεβρουαρίου 2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία πτυχιούχο ανώτατης εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής και διαχειριστικής υποστήριξης 14 Φεβρουαρίου 2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως δύο (02) Πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης κάλυψη των αναγκών οικονομικής και τεχνικής υποστήριξης - MIS 5008057 14 Φεβρουαρίου 2019
Συνοπτικός Διαγωνισμός (Αρ. Διακήρυξης: 03/2019), για «Διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Εκπαίδευση παιδιών προσφύγων: Επιμορφωτικές και υποστηρικτικές δράσεις για την ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας» - MIS 5004204 14 Φεβρουαρίου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ενημέρωση σχετικά με τη λήψη των ηχητικών αρχείων του εκπαιδευτικού υλικού γαλλικής γλώσσας «micro-intervalle» 12 Φεβρουαρίου 2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Διημερίδα "ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ" 11 Φεβρουαρίου 2019
Απόφαση ΔΣ /ΙΕΠ περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης του έργου «Παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) σε Πάτρα, Θεσσαλονίκη» της υπ. αρ. 704/28.01.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004383603) Πρόσκλησης 07 Φεβρουαρίου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ημερίδες σχετικά με την Επιμόρφωση για την Εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση 06 Φεβρουαρίου 2019
Ολοκλήρωση Α΄ Επιμορφωτικής Φάσης στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με Κωδικό ΟΠΣ 5008057 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» 05 Φεβρουαρίου 2019
Ερωτηματολόγιο για τη διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών 05 Φεβρουαρίου 2019
Συνοπτικός Διαγωνισμός –Επαναπροκήρυξη (Αρ. Διακήρυξης: 02/2019), για «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ» - MIS 5001313 04 Φεβρουαρίου 2019
Έγκριση του υπ’ αρ. 2/29.01.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 9754/04.09.2018 (ΑΔΑ: 73ΤΤΟΞΛΔ-ΙΗΛ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 01 Φεβρουαρίου 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 3/16-1-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 13515/12.12.2018 Συνοπτικό Διαγωνισμό. 31 Ιανουαρίου 2019
Επιστημονική Ημερίδα: Προγράμματα Σπουδών-Σχολικά Εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον 31 Ιανουαρίου 2019
Πρόσκληση:«Παροχή υπηρεσιών εστίασης (catering) κατά την υλοποίηση επιμορφώσεων σε Πάτρα, Θεσσαλονίκη» στο πλαίσιο της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» 28 Ιανουαρίου 2019
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 2/21.01.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 12212/02.11.2018 (ΑΔΑ: ΩΚΠΘΟΞΛΔ-Χ5Μ) Πρόσκληση 25 Ιανουαρίου 2019
Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Τακτικός Διαγωνισμός (Αρ. Διακήρυξης: 1/2019) για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για μαθητές/-ήτριες με νοητική αναπηρία - Γ’ Δημοτικού» - MIS 5001313 25 Ιανουαρίου 2019
Οδηγός Διαδικασιών Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων (4η έκδοση Δεκέμβριος 2018) 22 Ιανουαρίου 2019
Δελτιο Τύπου σχετικά με την ημερίδα επιμόρφωσης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Ξένων Γλωσσών 21 Ιανουαρίου 2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου με έως δύο (2) εμπειρογνώμονες για εκπόνηση δειγματικών διδακτικών σεναρίων του ΠΕ25.1 -Υποέργου 25 -5000065 21 Ιανουαρίου 2019
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top