Επιμόρφωση στους τρεις Γραμματισμούς

eggramatismos

Εξελίσσεται με εξαιρετική επιτυχία η πιλοτική εφαρμογή της επιμόρφωσης τριακοσίων (300) εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πεδίο των τριών βασικών Γραμματισμών: της Γλώσσας και Κατανόησης Κειμένου, των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, η οποία υλοποιείται αποκλειστικά εξ αποστάσεως και βασίζεται στην εθελοντική συνεργασία και συμμετοχή επιστημόνων από τα Πανεπιστήμια Αθηνών, Αιγαίου, Θράκης, Πατρών, Ιωαννίνων και Ε.Α.Π. Το φθινόπωρο του 2020, ο προγραμματισμός του Ινστιτούτου προβλέπει την επέκταση της παρέμβασης στο πλαίσιο εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος ΕΣΠΑ, διευρύνοντας τη συνεργασία με τα Πανεπιστήμια και στοχεύοντας στην πιστοποιημένη επιμόρφωση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού εκπαιδευτικών στα συγκεκριμένα πεδία.

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top