ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ (MOOC) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση aigaio

Το ταχύρρυθμο επιμορφωτικό πρόγραμμα είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Εστιάζει στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης, αλλά προσφέρεται ανοικτό προς κάθε ενδιαφερόμενο/η.
Το πρόγραμμα φιλοξενείται στην πλατφόρμα Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων elearn του Πανεπιστημίου Αιγαίου που είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση

 https://elearn.aegean.gr

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top