Είναι ο Ανοιχτός Δημόσιος Κατάλογος (OPAC - Open Public Access Catalog) των  58 περίπου βιβλιοθηκών, οι περισσότερες από τις οποίες είναι ακαδημαϊκές, στον οποίο μπορεί κανείς να αναζητήσει εγγραφές για βιβλία, περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων κ.τ.λ.. Για να κάνετε αναζήτηση θα πρέπει να γνωρίζετε είτε τον συγγραφέα, είτε τον τίτλο ή μέρος του τίτλου, είτε κάποιες λέξεις κλειδιά που περιγράφουν το θέμα για το οποίο αναζητάτε πληροφορίες.

Ο ηλεκτρονικός κατάλογος  OPAC είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της βιβλιοθήκης για την αναζήτηση τεκμηρίων της συλλογής της (έντυπα, βιβλία, περιοδικά άρθρα, χάρτες, οπτικοακουστικό υλικό).Η αναζήτηση μπορεί να γίνεται σε ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Ο κατάλογος περιλαμβάνει όσα τεκμήρια της συλλογής είναι βιβλιοθηκονομικά επεξεργασμένα, δηλαδή έχουν καταλογογραφηθεί. Για τα υπόλοιπα πρέπει να απευθύνεστε στο προσωπικό της βιβλιοθήκης. Η πρόσβαση στον κατάλογο είναι ελεύθερη από οποιονδήποτε Η/Υ έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να αναζητήσετε το υλικό που χρειάζεστε πριν φθάστε στη βιβλιοθήκη ώστε να γνωρίζετε αν είναι διαθέσιμο.

Δώστε προσοχή στις πληροφορίες τόσο για την τοποθεσία όσο και για τη διαθεσιμότητα του υλικού. Δείτε  αν υπάρχει το βιβλίο και στη συνέχεια επιβεβαιώστε ότι έχει ένδειξη «στο ράφι» και όχι ημερομηνία επιστροφής, σε περίπτωση που είναι δανεισμένο. Κατόπιν, σημειώστε τον ταξιθετικό αριθμό βάση του οποίου είναι τοποθετημένο στη συλλογή της  βιβλιοθήκης.

Όταν ένα βιβλίο δε φαίνεται δανεισμένο και δε βρίσκεται στα ράφια, τότε πιθανόν να χρησιμοποιείται από κάποιον στο αναγνωστήριο, να είναι υπό επεξεργασία από το προσωπικό κλπ. Ζητήστε βοήθεια από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης. 

Δε χρειάζεται να έρθετε στη Βιβλιοθήκη. Αναζητάτε το περιοδικό στον ηλεκτρονικό κατάλογο και επιλέγετε από τα αποτελέσματα το παράρτημα Βιβλιοθήκης όπου υπάρχει. Εκεί φαίνονται τα διαθέσιμα τεύχη συνοπτικά αλλά και ανά έτος σε περίπτωση που το επιλέξετε. Επιλέγοντας το τρέχον έτος θα εμφανιστούν οι πληροφορίες παραλαβής για όλα τα τεύχη.