Εκδόσεις Ι.Ε.Π.

ΝΕΟ! Δελτίο Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας - Τεύχος 43

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

dea 42

Με το τεύχος 43 του Δελτίου Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας συμπληρώνονται είκοσι επτά χρόνια βιβλιογραφικής ενημέρωσης και καταγραφής των τάσεων της σύγχρονης ελληνικής εκπαιδευτικής έρευνας.
   Το Δελτίο Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1992 υλοποιώντας μια προσπάθεια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου να εφοδιάσει την εκπαιδευτική κοινότητα με έναν έγκυρο βιβλιογραφικό οδηγό, ένα χρηστικό εργαλείο, βοήθημα στις αναζητήσεις των εκπαιδευτικών για ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις στον κλάδο τους.
   Έκτοτε, η εξέλιξή του από την έντυπη στην ηλεκτρονική μορφή, η αξιοποίηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας και η ευρεία ανταπόκριση του αναγνωστικού κοινού, οδήγησαν σε μια σειρά τροποποιήσεων όσον αφορά τον τρόπο αποδελτίωσης και επεξεργασίας των βιβλιογραφούμενων περιοδικών.
   Στο τεύχος αυτό αποδελτιώνονται πολλές περιοδικές εκδόσεις, έντυπες και ηλεκτρονικές, αντανακλώντας το μεράκι και το ενδιαφέρον των “μάχιμων” εκπαιδευτικών, που εκφράζουν και μ΄ αυτόν τον τρόπο τα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα για τη διαρκή βελτίωση της ελληνικής Παιδείας. Αποδελτιώνονται άρθρα εκπαιδευτικού περιεχομένου που έχουν δημοσιευτεί σε ελληνόφωνα καταξιωμένα περιοδικά, επετηρίδες ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας, άρθρα σχετικά με την εκπαίδευση και την παιδαγωγική από το διεθνή χώρο, διδακτορικές διατριβές με παρόμοια θεματολογία που έχουν εκπονηθεί σε ανώτατα ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού και τα οποία δημοσιεύτηκαν το έτος 2014.
   Το αμέσως επόμενο διάστημα σχεδιάζουμε την έκδοση δύο διπλών τευχών που θα περιλαμβάνουν τα έτη 2015-2016 και 2017-2018. Η προσπάθεια συνεχίζεται με στόχο την όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού συμβάλλοντας στην κάλυψη ευρύτερων πνευματικών αναζητήσεων και ερευνητικών αναγκών στον χώρο της εκπαίδευσης.
   Κάθε επισήμανση και γνώμη είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη.

Ο Πρόεδρος του Ι.Ε.Π.

Ιωάννης Αντωνίου

 Παρουσίαση του τεύχους σε μορφή    


Αρχική 1.Περιοδικές Εκδόσεις Π.Ι. και Ι.Ε.Π. ΔΕΑ: Δελτίο Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας Εκδόσεις Ι.Ε.Π. ΝΕΟ! Δελτίο Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας - Τεύχος 43