Δικαίωμα χρήσης της βιβλιοθήκης έχουν όλα τα μέλη του Ι.Ε.Π., μόνιμα ή με απόσπαση, καθηγητές και δάσκαλοι, ερευνητές, φοιτητές, καθώς και το ευρύτερο κοινό. Όλα τα μέλη και οι χρήστες πρέπει να αποδέχονται την τήρηση των κανόνων του Κανονισμού Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης. Μη αποδοχή του σημαίνει ταυτόχρονα και άρση της ιδιότητας του μέλους ή χρήστη. Το προσωπικό της βιβλιοθήκης έχει την ευθύνη της τήρησης του Κανονισμού Λειτουργίας από τα μέλη και τους χρήστες.  Σκοπός των κανόνων είναι η προαγωγή της χρήσης της βιβλιοθήκης και η εύρυθμη λειτουργίας της.

 • Οι  χρήστες της βιβλιοθήκης πρέπει να συμμορφώνονται στον κανονισμό και στις υποδείξεις του προσωπικού της.
 • Είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε φθορά, βλάβη ή απώλεια υλικού, το οποίο χρησιμοποιούν ή δανείζονται και η οποία οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα.
 • Οι χρήστες δεν επανατοποθετούν το υλικό που χρησιμοποίησαν στα ράφια, αλλά το αφήνουν στα τραπέζια αναγνωστηρίου.
 • Απαγορεύεται η οποιαδήποτε σημείωση πάνω στο υλικό της βιβλιοθήκης ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φθορές στον εξοπλισμό και το κτήριο.
 • Η τήρηση ησυχίας είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία της βιβλιοθήκης.
 • Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή αντικειμένων που προκαλούν θόρυβο.
 • Οι χρήστες που συνοδεύονται από παιδιά είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια και συμπεριφορά τους στη βιβλιοθήκη.
 • Επιτρέπεται η χρήση φορητών Η/Υ.
 • Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφίμων και ποτών, καθώς και η χρήση αντικειμένων που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο υλικό της βιβλιοθήκης.
 • Απαγορεύεται το κάπνισμα.
 • Χαρτιά και σκουπίδια ρίπτονται στους κάδους απορριμμάτων τη βιβλιοθήκης.
 • Καταστροφή ή απώλεια υλικού: Σε περίπτωση καταστροφής (υπογράμμιση, σκίσιμο κ.τ.λ.) ή απώλειας υλικού, ο χρήστης υποχρεούται να το αντικαταστήσει εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών. Σε περίπτωση που αυτό είναι αδύνατο, ο χρήστης υποχρεούται να καταβάλλει στη Βιβλιοθήκη το αντίτιμο της αξίας του. Εάν τίποτε από τα ανωτέρω δε συμβεί ο χρήστης στερείται του δικαιώματος δανεισμού.
 • Αφαίρεση υλικού: Ο χρήστης που θα αφαιρέσει υλικό από τη Βιβλιοθήκη θα στερηθεί το δικαίωμα δανεισμού και θα του επιβληθούν οι νόμιμες κυρώσεις.

Η βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π. αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της σύγχρονης τεχνολογίας στην καθημερινότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες έχει αρχίσει μια προσπάθεια εξοπλισμού με υποστηρικτικές τεχνολογίες. Στόχος του εγχειρήματος είναι, οι αναγνώστες με προβλήματα όρασης  να έχουν ολοκληρωμένη και εύκολη πρόσβαση στην κοινωνία της πληροφορίας. Ως εκ τούτου παρέχεται η δυνατότητα χρήσης ενός Η/Υ, στον οποίο έχει εγκατασταθεί:

 • Το λογισμικό SUPERNOVA, δηλαδή λογισμικό ανάγνωσης με μεγέθυνσης της οθόνης.
 • Οθόνη Braille, συσκευή απτικής ανάγνωσης που χρησιμοποιεί κινούμενες ακίδες.
 • Συσκευή μεγέθυνσης οθόνης (κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης), η οποία βοηθά τον χρήστη  να μεγεθύνει στην οθόνη του υπολογιστή κείμενο, εικόνα ή αντικείμενο.

Το βασικό εργαλείο της υποστηρικτικής τεχνολογίας είναι ο αναγνώστης οθόνης με την βοήθεια του οποίου ο χρήστης έχει την δυνατότητα:

 • να πλοηγείται με ακουστική υποβοήθηση,
 • να ακούει το κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη
 • να μπορεί να λαμβάνει ακουστική επαλήθευση των χαρακτήρων που πληκτρολογεί.

Ταυτόχρονα γίνεται μεγέθυνση, τουλάχιστον 30 φορές, των δεδομένων της οθόνης του υπολογιστή.
Με αυτήν ο χρήστης διευκολύνεται στην ανάγνωση, καθώς μπορεί ταυτόχρονα να ακούει μέσω των ηχείων ή των ακουστικών του αλλά και να διαβάζει σε μορφή Braille, πάνω στην οθόνη Braille, τα δεδομένα της συμβατικής οθόνης.

Αρχική Υπηρεσίες Εξυπηρέτηση Χρηστών