Τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού Μέντορας σας προσκαλούν να υποβάλετε τα άρθρα σας για το 19o τεύχος του περιοδικού το οποίο θα κυκλοφορήσει στα τέλη του 2020.

Στόχος του περιοδικού είναι η παραγωγή επιστημονικής γνώσης και γενικά η προώθηση της επιστημονικής έρευνας που έχει σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία.

Στο περιοδικό φιλοξενούνται (κατόπιν κρίσης) ερευνητικά ή θεωρητικά άρθρα εκπαιδευτικού περιεχομένου και τα οποία δεν έχουν υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο περιοδικό, έντυπο ή ηλεκτρονικό.

Όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συγγραφής, υποβολής και δημοσίευσης των άρθρων μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.iep.edu.gr/library/index.php/2013-01-03-12-04-22/mentor-intr

Οι προς δημοσίευση εργασίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε δύο αρχεία - ένα σε μορφή WORD και ένα σε PDF - στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του περιοδικού (e-mail: mentor[at]iep.edu.gr), με την ένδειξη/θέμα: Υποβολή Άρθρου - Για το Περιοδικό «ΜΕΝΤΟΡΑΣ».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής άρθρων: 30 Σεπτεμβρίου 2020

Η Συντακτική Επιτροπή του Περιοδικού


Μέντορας - Τεύχη 17-18

Προλεγόμενα

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής δημοσιεύει το νέο διπλό τεύχος (17-18) του επιστημονικού περιοδικού Μέντορας, παλαιότερη έκδοση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, η οποία επανακυκλοφόρησε από το Ι.Ε.Π. σε ψηφιακή μορφή το 2016.
Στο περιοδικό, το οποίο εκδίδεται μία φορά το έτος, φιλοξενούνται πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες για εκπαιδευτικά θέματα, καθώς επίσης βιβλιοκρισίες επί επιστημονικών βιβλίων εκπαιδευτικού περιεχομένου. Οι εργασίες μπορεί να είναι πρωτότυπα ερευνητικά ή θεωρητικά άρθρα, τα οποία αναφέρονται σε κριτική επισκόπηση ερευνών για ένα θέμα, σε μια θεωρία ή εφαρμογή. Η εγκυρότητα των δημοσιευόμενων άρθρων διασφαλίζεται με τη διαδικασία της διπλής «τυφλής» κρίσης, καθώς και με την επιλογή κριτών εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας από τον ακαδημαϊκό χώρο.

Στο αρχείο των τευχών του περιοδικού που έχει δημοσιεύσει το Ι.Ε.Π. είναι ήδη διαθέσιμα 3 τεύχη που παρέχουν ανοικτή πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο 25 ερευνητικών εργασιών. Το παρόν νέο διπλό τεύχος του περιοδικού, αποτέλεσμα του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε από την ακαδημαϊκή και τη σχολική κοινότητα για την υποβολή εργασιών μετά τη σχετική Πρόσκληση, φιλοξενεί συνολικά 19 επιστημονικές εργασίες. Πρόκειται για ερευνητικές και θεωρητικές εργασίες, καθώς και παιδαγωγικές μεθοδολογικές προτάσεις, που άπτονται όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο θεματικών περιοχών, όπως θέματα ιστορίας της εκπαίδευσης και διδακτικής της ιστορίας, σχολικής λογοτεχνίας, προγραμμάτων σπουδών διαφόρων γνωστικών αντικειμένων, ψηφιακής εκπαίδευσης, κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης και διοίκησης της εκπαίδευσης. Ευελπιστούμε πως το περιεχόμενο του τεύχους θα ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα των αναγνωστών και αναγνωστριών και θα εμπνεύσει τη δημιουργικότητα στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη.

Ευχαριστούμε θερμά τους/τις συγγραφείς που αποδέχτηκαν την πρόσκλησή μας και συμμετείχαν με το επιστημονικό έργο τους στη συγγραφή του παρόντος τεύχους. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους/τις κριτές που με τη συμβολή τους διασφάλισαν την υψηλή ποιότητα του περιεχομένου. Τέλος, ευχαριστούμε τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής και τους συνεργάτες του Ι.Ε.Π. για την εξαιρετική φροντίδα με την οποία περιέβαλαν την παρούσα έκδοση. Καλή ανάγνωση.

Ο Πρόεδρος του Ι.Ε.Π.

 

 Ιωάννης Αντωνίου

 

Παρουσίαση του τεύχους σε μορφή    


Κρητομυκηναϊκή τέχνη: Η "Μυκηναία", 13ος αι. π.Χ. ΜΕΝΤΟΡΑΣ

Ο τίτλος του περιοδικού είναι εμπνευσμένος από την Οδύσσεια του Ομήρου. Σε μια από τις μεταμορφώσεις της η Αθηνά, θεά της σοφίας και των επιστημών, προκειμένου να βοηθήσει τον προστατευόμενό της Οδυσσέα να ξανακερδίσει την Ιθάκη του, παρουσιάζεται στον νεαρό και αδύναμο γιο του τον Τηλέμαχο, με τη μορφή του Μέντορα, πιστού πατρικού φίλου, για να τον εμψυχώσει, να τον καθοδηγήσει και να τον συμβουλεύσει (βλ. Λεξικό Δημητράκου, Μέντωρ-ορος : σώφρων φίλος και σύμβουλος και Webster's Dictionary, Mentor: 1.The loyal friend and adviser 2. A teacher or coach).

 

Υποκατηγορίες

Αρχική Περιοδικές Εκδόσεις Π.Ι. και Ι.Ε.Π. Μέντορας - Ι.Ε.Π.