ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Μεσογείων 396

153 41 Αγ. Παρασκευή Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 60 14 206

FAX: 210 63 92 510

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: library[at]iep.edu.gr

Χάρτης πρόσβασης

Αρχική Επικοινωνία