Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το διήμερο μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php

(από 15-03-2019 και ώρα 10:00 έως 03-04-2019 και ώρα 24:00).

Βεβαιώσεις συμμετοχής στο διήμερο θα δοθούν ηλεκτρονικά.

Για τη συμμετοχή στο διήμερο θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας (350 άτομα).

Top