Επιστημονική Επιτροπή

 

 1. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΥΖΕΛΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΕΠ
 2. ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΡΑΜΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΕΠ
 3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ, ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΙΕΠ
 4. ΛΟΪΖΟΣ ΣΟΦΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΙΕΠ
 5. ΤΑΤΙΑΝΑ ΣΠΑΝΕΛΛΗ, ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΙΕΠ
 6. ΕΛΕΝΑ ΤΣΙΚΙΖΑ, ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΙΕΠ
 7. ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΕΡΜΕΛΗ, ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΙΕΠ
 8. ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΣΤΕΡΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α’, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α’ ΚΥΚΛΟΥ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
 9. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΚΡΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α’, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
 10. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΜΟΝΑΔΑΣ ΤΠΕ
 11. ΑΘΗΝΑ ΝΕΛΛΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α’, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 12. ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α’, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 13. ΑΣΠΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α’, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 14. ΣΟΦΙΑ ΠΡΟΒΑΤΑΡΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α’, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ
 15. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΠΕΘ
Top