Οργανωτική Επιτροπή

 

 1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΥΘΟΥΛΚΑ, ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ, ΠΕ 70

 2. ΔΗΜΗΤΡΑ-ΙΣΜΗΝΗ ΖΙΑΚΑ, ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ, ΠΕ 70

 3. ΗΛΙΑΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ, ΠΕ 86

 4. ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 5. ΟΛΓΑ ΚΟΛΙΟΦΩΤΗ, ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ, ΠΕ 70

 6. ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΜΝΗΝΟΥ, ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ

 7. ΕΛΕΝΗ ΛΙΑΚΟΥ, ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ, ΠΕ 02

 8. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΚΡΟΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ, ΠΕ 86/ΠΕ 83

 9. ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΝΙΟΥ, ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ, ΠΕ 60

 10. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΑΚΗΣ, ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ, ΠΕ 02

 11. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ, ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ, ΠΕ 70

Top