Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Πρόσκληση Υποβολής Άρθρων για το περιοδικό Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Το περιοδικό Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων σας καλεί να υποβάλετε τις εργασίες σας για το επόμενο τεύχος του περιοδικού, το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει στις αρχές του 2020.
Το περιοδικό είναι ανοικτής πρόσβασης, με σύστημα διπλής τυφλής κρίσης και φιλοξενεί ποιοτικές συνθετικές εργασίες, μελέτες και παρουσίαση ερευνών εκπαιδευτικού περιεχομένου, στα Ελληνικά. Ιδιαίτερο εκδοτικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα άρθρα που αφορούν παιδαγωγικές και διδακτικές πρακτικές που άπτονται σύγχρονων προσεγγίσεων. Οι εργασίες θα πρέπει να μην έχουν υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο περιοδικό, έντυπο ή ηλεκτρονικό.
Μετά την ολοκλήρωση της κρίσης, οι εργασίες που θα λάβουν την έγκριση της Συντακτικής Επιτροπής θα δημοσιεύονται κατά σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τη ημερομηνία υποβολής τους.
Τα κείμενά σας μπορείτε να τα υποβάλετε μέχρι 31 Οκτωβρίου 2019, ακολουθώντας τις Οδηγίες για τους/ τις Συγγραφείς.

Η Συντακτική Επιτροπή του Περιοδικού


Αρχική Ψηφιακό Υλικό Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων Πρόσκληση Υποβολής Άρθρων για το περιοδικό Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων