• image
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ "ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ"

   Καλωσήρθατε στη νέα μας σελίδα! Κάντε κλικ στην εικόνα για να μεταβείτε στη Θεματική Εβδομάδα 2018 - 2019

 • image
 • ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ «ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ» ΤΟΥ Ι.Ε.Π.

  Το  Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, και συγκεκριμένα το Γραφείο Βιβλιοθήκης, Αρχείων και Εκδόσεων, από το καταστατικό της σύστασής του, Νόμος 4547 (ΦΕΚ τ.Α΄102/12-06-2018), έχει αναλάβει τη διάσωση και τη διεύρυνση της "Ιστορικής Συλλογής σχολικών εγχειριδίων" που διαθέτει, συλλογή που περιλαμβάνει περίπου 9.000 σχολικά βιβλία που τυπώθηκαν από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι και σήμερα· από αυτά τα 2.700 έχουν ήδη ψηφιοποιηθεί ενώ ο συνολικός αριθμός των ψηφιοποιημένων βιβλίων της Συλλογής φτάνει τα 6.029. Όσοι/-ες ενδιαφέρονται έχουν ήδη ελεύθερη πρόσβαση στην «Ιστορική Συλλογή» μας, μέσω του ιστότοπου του Ι.Ε.Π. (στο μενού ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ). Το Ι.Ε.Π., στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη διεύρυνση της «Ιστορικής συλλογής» του, αναζητά σχολικά εγχειρίδια που έχουν τυπωθεί στο ελληνικό κράτος έως το 1982, αλλά και βιβλία ακόμη παλαιότερης εποχής, που πιθανόν κυκλοφόρησαν  πριν από την ίδρυση του ελληνικού κράτους ή εκτός των συνόρων του, στην ελληνική γλώσσα, και εξυπηρετούσαν εκπαιδευτικούς σκοπούς. Στόχος μας είναι, αφού εντοπίσουμε τα παλαιά εγχειρίδια που δεν υπάρχουν ήδη στην ψηφιοποιημένη «Ιστορική Συλλογή», να δρομολογήσουμε τη διαδικασία ψηφιοποίησής τους. Για τον λόγο αυτόν, ο Πρόεδρος του Ι.Ε.Π. απέστειλε επιστολές σε Διευθυντές Εκπαίδευσης και Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε Δομές Εκπαίδευσης εξωτερικού, καθώς και σε Ιδρύματα και Φορείς, όπως Ακαδημαϊκές, Δημόσιες, Δημοτικές και Σχολικές Βιβλιοθήκες, με την παράκληση να αναζητήσουν παλαιά σχολικά/ εκπαιδευτικά εγχειρίδια (έως το 1982) στους χώρους τους.  Για όσους εντοπίσουν τέτοια εγχειρίδια, έχουμε δημιουργήσει ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την καταχώριση των στοιχείων αυτών των εγχειριδίων, με καταληκτική ημερομηνία την 30η Ιουνίου 2019. Για την ευόδωση της προσπάθειας αυτής, ζητούμε την υποστήριξη όλων, όχι μόνο των φορέων στους οποίους απευθυνθήκαμε με επιστολές αλλά και οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή φορέα διαθέτει παλαιά σχολικά εγχειρίδια με τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Από εσάς που θέλετε να συμβάλετε στη διάσωση τέτοιων πολύτιμων βιβλίων, ζητάμε να διαβάσετε την επιστολή προς Φυσικά Πρόσωπα ή Εκπαιδευτικούς και κατόπιν να μπείτε στην Πλατφόρμα του Ι.Ε.Π. και να καταγράψετε τα στοιχεία αυτών των βιβλίων, ακολουθώντας τις λεπτομερείς οδηγίες που δίνονται. Σε κάθε περίπτωση, θέλουμε εκ των προτέρων να σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία και να σας βεβαιώσουμε ότι  πρόθεσή μας είναι να αξιοποιήσουμε το πολύτιμο υλικό που θα συλλέξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να γίνει προσιτό στο ευρύ κοινό, χωρίς παράλληλα οι ιδιοκτήτες του να το στερηθούν, εφ’ όσον αυτό επιθυμούν.   Κάντε κλικ στην εικόνα για να δείτε την Ανοιχτή Επιστολή του Ι.Ε.Π. προς Εκπαιδευτικούς και Φυσικά Πρόσωπα   Κάντε κλικ στην εικόνα για να συνδεθείτε στην Πλατφόρμα Καταχώρισης Στοιχείων Σχολικών Εγχειριδίων      

 • image
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  Η Μονάδα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης γνωμοδοτεί και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π. για όλα τα ζητήματα που αφορούν τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και το «Μεταλυκειακό έτος-τάξη Μαθητείας». Χρησιμοποιώντας κριτήρια επιστημονικά και παιδαγωγικά, η Μονάδα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης εισηγείται για τον καθορισμό τομέων και ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ., τα ωρολόγια προγράμματα, τα προγράμματα σπουδών, τις αναθέσεις μαθημάτων σε κλάδους εκπαιδευτικών, τα διδακτικά εγχειρίδια και το λοιπό εκπαιδευτικό υλικό για την επαγγελματική εκπαίδευση, την υλοποίηση ερευνών σε δομές της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και για άλλα ζητήματα συναφούς περιεχομένου. Βάσει του Νόμου 4386/2016 και της σχετικής Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1489, τ. Β’, 26-5-2016), από το σχολικό έτος 2016-2017 οι Τομείς που λειτουργούν στη Β’ τάξη των ΕΠΑ.Λ. είναι οι ακόλουθοι:    ΒΙΒΛΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΑΛ Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού Τομέας Μηχανολογίας Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων Τομέας Πληροφορικής Τομέας Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας   Από το σχολικό έτος 2017-2018, στη Γ’ τάξη των ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν 36 Ειδικότητες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Φ.Ε.Κ. 1489, τ. Β’, 26-5-2016. Οι μαθητές και μαθήτριες που ολοκληρώνουν επιτυχώς τη φοίτηση στο ΕΠΑ.Λ. λαμβάνουν Απολυτήριο Λυκείου και πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Επίσης, όσοι και όσες το επιθυμούν, δύνανται να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στο «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας», με την επιτυχή ολοκλήρωση του οποίου και κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης λαμβάνουν πτυχίο επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Κατά τη συμμετοχή τους στο «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας», το οποίο διαρκεί εννέα (9) μήνες, οι μαθητευόμενοι/ες λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση, η οποία έχει καθοριστεί στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. [Μεταβείτε στη σελίδα της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης]

 • image
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • image
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - REFUGEE EDUCATION

 • image
 • ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  Κάντε κλικ στην εικόνα για να μεταβείτε στην Ιστοσελίδα του Συνεδρίου

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

cache/resized/e777e015fc5da5d6111797224b9086ea.jpg
20 Μαϊος 2019
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Αντικείμενο του έργου της παρούσας είναι η Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008057 και ειδικότερα η αξιολόγηση των βασικών παραμέτρων και
cache/resized/26567fc7a02a9ac34b23d1d606213164.jpg
20 Μαϊος 2019
Δημοσίευση της υπ. αριθμ. 17/16-05-2019 Πράξης του Δ.Σ. του ΙΕΠ με την οποία εγκρίνεται η συμμετοχή 101 επιπλέον σχολικών μονάδων κατά τη Β΄ φάση ευρείας εφαρμογής του ευρωπαϊκού έργου H2020: «Open Schools for Open Societies-OSOS» (Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια
cache/resized/3e548ec05a838ce470b7b1cafe8d0c3e.jpg
14 Μαϊος 2019
Αθήνα, 14-05-2019 Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής αναρτά στην ιστοθέση (http://www.iep.edu.gr/el/diimerida/vinteo-synedriou) που είναι αφιερωμένη στο Συνέδριο Εκπαίδευση στη Δημοκρατία-Δημοκρατία στην Εκπαίδευση τις ομιλίες της 1ης ημέρας (19-04-2019). Με την
cache/resized/b44a8d5ce9e829f02eda263dc8209470.jpg
13 Μαϊος 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως έντεκα (11) Εμπειρογνώμονες, Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών παραγωγής επιμορφωτικού-υποστηρικτικού υλικού για την Πράξη
cache/resized/40d4b7034fd7e24936cefcff023cfd3e.jpg
10 Μαϊος 2019
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 14/03.05.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 913/04.02.2019 (ΑΔΑΜ:19PROC004411129, αρ. διακ. 02/2019) συνοπτικό διαγωνισμό. Κατά της ανωτέρω
cache/resized/f029297203eb097cbd8d172655d6fe4a.jpg
10 Μαϊος 2019
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 3/06.05.2019 Πρακτικού της Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης των Μητρώων του ΙΕΠ για την υπ’ αρ. πρωτ. 13566/21.12.2018 (ΑΔΑ: 6ΗΦ2ΟΞΛΔ-ΑΣΔ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
cache/resized/642e349086c629b639b9e14dad972abd.jpg
10 Μαϊος 2019
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/17.04.2019 και 2/23.04.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υπ’ αρ. πρωτ. 2500/20.03.2019 (ΑΔΑ: ΩΗΡΣΟΞΛΔ-ΖΑ5) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Καταληκτική ημερομηνία
cache/resized/8919a1dd256adbdd186412b2bc901263.jpg
08 Μαϊος 2019
Σχετικά με τις βεβαιώσεις του Συνεδρίου Δημοκρατία στην Εκπαίδευση-Εκπαίδευση στην Δημοκρατία (19-20 Απριλίου 2019) οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να γνωρίζουν τα εξής: οι βεβαιώσεις θα είναι έτοιμες από την Πέμπτη 09-05-2019 και ώρα 12:00. Τις βεβαιώσεις θα μπορεί να
cache/resized/02bbe49fd32229305a8c09ed14baa1fc.jpg
07 Μαϊος 2019
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Αντικείμενο του έργου της ανάθεσης είναι o προληπτικός έλεγχος, ο καθαρισμός και η επανορθωτική συντήρηση  με σκοπό την επίτευξη της μέγιστης δυνατής διαθεσιμότητας, αξιοπιστίας, ασφάλειας και ποιότητας στη
cache/resized/0a96f698f63dbf78ab88ad8fba8964f9.jpg
07 Μαϊος 2019
Τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού Μέντορας σας προσκαλούν να υποβάλετε τα άρθρα σας για το 17o τεύχος του περιοδικού το οποίο θα κυκλοφορήσει στα τέλη του 2019. Στόχος του περιοδικού είναι η παραγωγή επιστημονικής γνώσης και γενικά η προώθηση της
cache/resized/957a1f0f67c5c4d013553c05cb8be9a6.jpg
02 Μαϊος 2019
Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Ι.Ε.Π. το 16ο τεύχος του επιστημονικού περιοδικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής «Μέντορας» Στο περιοδικό φιλοξενούνται πρωτότυπα ερευνητικά ή θεωρητικά άρθρα, τα οποία αναφέρονται σε κριτική επισκόπηση ερευνών
cache/resized/9bfdc6eca3706c25bfdb4f7c81612e8a.jpg
24 Απρίλιος 2019
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Αντικείμενο  του  διαγωνισμού  είναι  η  επιλογή  Αναδόχου/-ων  για  την  προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αναλωσίμων όπως περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη. Η παρούσα
cache/resized/b01a9f1741c81cda05123656e4a87efa.jpg
23 Απρίλιος 2019
cache/resized/d9a7f013ff004e04c23e8f2f5e14107f.jpg
23 Απρίλιος 2019
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 5/21.01.2019, 8/06.03.2019 και 13/11.04.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τις ανάγκες της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού
cache/resized/20a3df5d6bf307462b947638c564b8c3.jpg
23 Απρίλιος 2019
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 4/9.4.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για την υπ’ αρ. πρωτ. 2140/06.03.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004574093) Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων,
cache/resized/7c1e29e39fcd4272b0faee819d6c6d8b.jpg
23 Απρίλιος 2019
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 5/16.04.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 2804/02.04.2019 (ΑΔΑ: ΩΡΠΑΟΞΛΔ-04Χ, ΑΔΑΜ: 19PROC004717593) συνοπτικό διαγωνισμό(Αρ. Διακ.: 04/2019) [Σχετικός
cache/resized/bd5b55c77f7110b5e9bf892f7ae1a99a.jpg
23 Απρίλιος 2019
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/01.04.2019 και 2/08.04.2019 Πρακτικών της Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 2234/12-03-2019 (ΑΔΑ:6ΘΛΥΟΞΛΔ-ΚΨ1) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων,
cache/resized/b0e62601871f4659da94297a86538b0d.jpg
22 Απρίλιος 2019
Σχετικά με το άρθρο του κ.Στέφανου Τραχανά για τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών και των Μαθηματικών που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα των Συντακτών θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι: τα περί σχεδίων του Ι.Ε.Π. σχετικά με τις Φυσικές Επιστήμες ουδεμία σχέση έχουν με την
cache/resized/11815647820c23fa4642c4136060e1d6.jpg
19 Απρίλιος 2019
Στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών διεξήχθη με πολύ μεγάλη επιτυχία Ημερίδα με θέμα: «Για ένα ασφαλές σχολείο χωρίς εξαρτήσεις». Η  Ημερίδα συνδιοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων
cache/resized/15bcf5bf59ab9bdbe780f64726ba611b.jpg
17 Απρίλιος 2019
Μετά την με αριθ. πρωτ. 2500/20-03-2019 με ΑΔΑ: ΩΗΡΣΟΞΛΔ-ΖΑ5 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσόντων του ΙΕΠ προσκαλεί τους παρακάτω υποψηφίους τη Μ. Τρίτη, 23-04-2019 στην Αίθουσα Συσκέψεων του 4ου ορόφου στο ΙΕΠ (Αν. Τσόχα 36, Αθήνα),
cache/resized/84fc0ea4f4c87f1326f9522b9d9e8d12.jpg
15 Απρίλιος 2019
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1ο/10.04.2019  Πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων για την ένσταση που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του υπ’ αρ. πρωτ. 913/04.02.2019 (ΑΔΑΜ:19PROC004411129, αρ. διακ.02/2019) συνοπτικού διαγωνισμού. [Σχετικός Διαγωνισμός]
cache/resized/3bd752b62264139e343df894e0ceed4a.jpg
10 Απρίλιος 2019
Σχετικά με την έκδοση των πρακτικών του Πανελληνίου Συνεδρίου Η δημιουργικότητα και η καινοτομία στην εκπαιδευτική πράξη: με αφετηρία την μακρόχρονη εμπειρία των Πειραματικών και Προτύπων Σχολείων (2-4 Νοεμβρίου 2018) σας ενημερώνουμε ότι: α) θα εκδοθούν σε
cache/resized/060181fae98aa6117643c68b8b6c1d9e.jpg
09 Απρίλιος 2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης για ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. για την υποστήριξη της Πράξης "Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης" με MIS 5022549.   Οι ενδιαφερόμενοι/-ες  που επιθυμούν να εγγραφούν στο
cache/resized/08bf6679612eedc6d50b86321171ec14.jpg
09 Απρίλιος 2019
(4-5 Απριλίου, Ινστιτούτο Goethe) Αθήνα, 09-04-2019   Σύγχρονα, επιστημονικά θεμελιωμένα προγράμματα σπουδών και αποτελεσματικές διδακτικές μέθοδοι, που σέβονται την προσωπικότητα και τις ανάγκες του παιδιού και του νέου ανθρώπου και συμβάλλουν στην
cache/resized/980929f72c61842259006c635b010448.jpg
08 Απρίλιος 2019
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των 1/22.03.2019 και 2/29.03.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υπ’ αρ. πρωτ. 1307/14.02.2019 (ΑΔΑ: ΩΨ1ΜΟΞΛΔ-ΝΡΚ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
cache/resized/15d91d895eb04b6d0bee006852fc5f16.jpg
05 Απρίλιος 2019
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/13.03.2019 και 2/28.03.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υπ’ αρ. πρωτ. 1308/14.02.2019 (ΑΔΑ: ΩΦ8ΡΟΞΛΔ-Τ60) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Καταληκτική ημερομηνία
cache/resized/157bf24a862905f59f414d445cbbbc24.jpg
04 Απρίλιος 2019
cache/resized/3d4ec6bf87c49b94bb83d2fa19a7e35d.jpg
03 Απρίλιος 2019
Η αρμόδια επιτροπή θα συνεδριάσει την Τρίτη 09/04/2019 και ώρα 09:00 π.μ. στον 4ο όροφο του Ι.Ε.Π. για τη διενέργεια της πρόσκλησης (άνοιγμα των προσφορών) που αφορά στην υπ΄αρ. πρωτ. 2140/06.03.2019 Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος: «Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας /
cache/resized/2069a0c246e57478f80630c53950247b.jpg
03 Απρίλιος 2019
Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (2016///679/ΕΕ), σας ενημερώνουμε ότι οι εκδηλώσεις του Ι.Ε.Π. ενδέχεται να βιντεοσκοπούνται ή/και κατά τη διάρκειά τους ενδέχεται να λαμβάνονται φωτογραφίες για το αρχείο του Ι.Ε.Π. και για την προβολή της
cache/resized/3111a7e4d7f7f5668b84bb488ecd7ab2.jpg
03 Απρίλιος 2019
Για την 2234/12-03-2019  (ΑΔΑ: 6ΘΛΥΟΞΛΔ-ΚΨ1) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως και δύο (2) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης για την υλοποίηση πακέτων εργασίας του Υποέργου 1 της
cache/resized/51deb8532444e42e93eadb90a8d3ad5e.jpg
02 Απρίλιος 2019
  Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 12/27.03.2019 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 13164/10.12.2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC004154415, Αρ. Διακ.: 11/2018) Συνοπτικό Διαγωνισμό  –
cache/resized/d5c671bd03ee9590f126a392b9fa3b43.jpg
29 Μάρτιος 2019
Έγκριση του Πρακτικού 1/26-03-2019 της Ειδικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των εργασιών (και επιλογής των σχολείων που θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση βράβευσης) του διαγωνισμού με θέμα: «Φτιάξε τον δικό σου σεισμογράφο» στο πλαίσιο του έργου H2020: «Open Schools for
cache/resized/63265a684b9cf005341dacdd96017a57.jpg
26 Μάρτιος 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ Ρέθυμνο, 06-04-2019 Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων σας προσκαλούν στην Ημερίδα που συνδιοργανώνουν με τίτλο:      «ΦΥΛΟ και
cache/resized/aa18efb1aa7e3ea56ae1b19c0c73780a.jpg
22 Μάρτιος 2019
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 2/15.03.2019 Πρακτικού της Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης των Μητρώων του ΙΕΠ για την υπ’ αρ. πρωτ. 13566/21.12.2018 (ΑΔΑ: 6ΗΦ2ΟΞΛΔ-ΑΣΔ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
cache/resized/403f5211ec0ce8bebcf57fb057526e16.jpg
22 Μάρτιος 2019
Μετά την με αριθ. πρωτ. 1307/14-02-2019 με ΑΔΑ: ΩΨ1ΜΟΞΛΔ-ΝΡΚ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσόντων του ΙΕΠ προσκαλεί τους παρακάτω υποψηφίους την Παρασκευή, 29-03-2019 στην Αίθουσα Συσκέψεων του 4ου ορόφου στο ΙΕΠ, προκειμένου να
cache/resized/2b93ebbaabd6fe374643b59e1b0a5024.jpg
21 Μάρτιος 2019
Μετά την με αριθ. πρωτ. 1308/14-02-2019 με ΑΔΑ: ΩΦ8ΡΟΞΛΔ-Τ60 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσόντων του ΙΕΠ προσκαλεί τους παρακάτω υποψηφίους την Πέμπτη, 28-03-2019 στην Αίθουσα Συσκέψεων του 4ου ορόφου στο ΙΕΠ, προκειμένου να αξιολογηθούν
cache/resized/102fe58b15447e23b381bda67458b74e.jpg
22 Φεβρουάριος 2019
Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής δημοσιοποιεί την πρότασή του για τα Προγράμματα Σπουδών της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου όπως έχει αποσταλεί στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (13585/21-12-18), διευκρινίζοντας τα εξής: Τα Προγράμματα Σπουδών
cache/resized/653c643fcb2472761193ff14e683869f.jpg
20 Φεβρουάριος 2019
Η Πανελλήνια Παιδαγωγική Εταιρεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε.),  το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τα
cache/resized/dbbc4ef6a6b096e5d1f8190287fdefb8.jpg
12 Φεβρουάριος 2019
Η Μονάδα «Τέχνες» σε συνεργασία με τη Μονάδα «Ανθρωπιστικών Επιστημών & Φιλολογίας» και την Υπομονάδα «Ξένων Γλωσσών» τoυ Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) διοργανώνει διημερίδα με τίτλο «Οι Τέχνες στη Γλωσσική Εκπαίδευση», στις 26 & 27 Ιουνίου 2019 στο 2ο
cache/resized/192c7ee08b41d40720c3f395d170eb4a.jpg
31 Ιούλιος 2017
Το κείμενο που δημοσιεύεται αποτελεί πρόταση παρέμβασης με σκοπό τη διερεύνηση και διαμόρφωση διδακτικών πρακτικών στα μαθήματα Γενικής Παιδείας της Α΄ ΕΠΑ.Λ. Απώτερος στόχος η ενίσχυση των μαθητών/τριών των ΕΠΑΛ ως αναγνωστών/τριών.    [Το κείμενο σε pdf
@Goethe-Institut Athen/Colourbox Στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του ΙΕΠ και του Ινστιτούτου
Νέα βιβλία - σημειώσεις του ΙΕΠ για το ΕΠΑΛ Γενικής Παιδείας Eισαγωγή στις αρχές της Eπιστήμης των H/Y
Το Διεθνές Πρόγραμμα PISA για την Αξιολόγηση των Μαθητών (Programme for International Student Assessment)
Αναζήτηση και προβολή αποθηκευμένων συγγραμμάτων και λοιπών τεκμηρίων της «Ιστορικής Συλλογής».
Πλατφόρμα για Σχεδίαση, Υποβολή, Αξιολόγηση και Αξιοποίηση Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων από την
Διδακτικό Υλικό για το μάθημα της «Ξένης Γλώσσας» στο ΕΠΑΛ του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ΄ τάξης
Ο Φάκελος Υλικού για τα Αγγλικά 1 προορίζεται για τη διδασκαλία της Αγγλικής στην Α' Γενικού Λυκείου.
Ο Φάκελος Υλικού για τα Αγγλικά 2 προορίζεται για τη διδασκαλία της Αγγλικής στη Β' και Γ' Γενικού Λυκείου.
   ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top