Εκδόσεις Ι.Ε.Π.

Δελτίο Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας - Τεύχος 42

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

dea 42
Το Δελτίο Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας είναι περιοδική επιστημονική έκδοση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και αποτελεί έγκυρο βιβλιογραφικό οδηγό για την ελληνική εκπαιδευτική αρθρογραφία. Πηγές του αποτελούν κυρίως: ελληνόφωνα καταξιωμένα περιοδικά, επετηρίδες ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας, άρθρα σχετικά με την εκπαίδευση και την παιδαγωγική από το διεθνή χώρο, διδακτορικές διατριβές με παρόμοια θεματολογία που έχουν εκπονηθεί σε ανώτατα ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ερευνητικά προγράμματα από τις βάσεις δεδομένων Eric, Scopus, Willey, κ.ά.

 

Παρουσίαση του τεύχους σε μορφή    


Αρχική 1.Περιοδικές Εκδόσεις Π.Ι. και Ι.Ε.Π. ΔΕΑ: Δελτίο Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας Εκδόσεις Ι.Ε.Π. Δελτίο Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας - Τεύχος 42