PISA

PISA 2006

Γενικά στοιχεία

Το 2006 διεξήχθη η τρίτη έρευνα PISA με εστίαση στον εγγραμματισμό στις Φυσικές Επιστήμες. Επιπλέον, στο PISA 2006 διερευνήθηκαν (μέσω ενσωματωμένων ερωτήσεων στα φυλλάδια του γνωστικού τεστ ) οι στάσεις των μαθητών απέναντι στις Φυσικές Επιστήμες σε συγκεκριμένο περιεχόμενο και πλαίσιο. Στο PISA 2006 συμμετείχαν 57 χώρες (εκ των οποίων 30 χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ), 189 σχολεία και 4.871 μαθητές από όλη την Ελλάδα. Φορέας υλοποίησης  του PISA 2006 στην Ελλάδα ήταν το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ).

Αποτελέσματα του PISA 2006

Ο βαθμός εγγραμματισμού των μαθητών αποτιμάται στο PISA με βάση τα κλιμακούμενης δυσκολίας επίπεδα των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους, ενώ οι χώρες κατατάσσονται σε τρεις (3) ομάδες, ανάλογα με τις επιδόσεις των μαθητών τους:

  • Στην πρώτη ομάδα κατατάσσονται οι χώρες με μέση επίδοση υψηλότερη από το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ,
  • στη δεύτερη ομάδα κατατάσσονται οι χώρες που η μέση επίδοση τους δε διαφέρει από αυτή του μέσου όρου των χωρών του ΟΟΣΑ και τέλος
  • στην τρίτη ομάδα κατατάσσονται οι χώρες με μέση επίδοση χαμηλότερη από το  μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ.

Στο PISA 2006 η χώρα μας κατατάχθηκε στην τρίτη ομάδα των χωρών. Οι μέσοι όροι των επιδόσεων των μαθητών σε κάθε γνωστικό αντικείμενο και η κατάταξη της Ελλάδας παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθε:

Στοιχεία για
την Ελλάδα

Εγγραμματισμός στην

Κατανόηση Κειμένου

Εγγραμματισμός στα

Μαθηματικά

Εγγραμματισμός

στις

Φυσικές Επιστήμες

Μέσος όρος επίδοσης 460 459 473

Κατάταξη χώρας

(στο σύνολο των συμμετεχουσών χωρών)

34-36η* 38-39η* 35-38η*
(* Οι χώρες, στις οποίες δεν δίνεται μία συγκεκριμένη θέση κατάταξης αλλά μία ομάδα πιθανών θέσεων, δεν παρουσιάζουν μεταξύ τους στατιστικά σημαντική διαφορά στη μέση βαθμολογία).

Την έκθεση των αποτελεσμάτων του PISA 2006 για την Ελλάδα, μπορείτε να την έχετε στη διάθεσή σας πατώντας εδώ.

Περισσότερες θεματικές εκθέσεις για τα αποτελέσματα του PISA 2006 μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του PISA/ΟΟΣΑ πατώντας εδώ.