Πληροφοριακό Σύστημα Υποβολής Αιτήσης
για πλήρωση των θέσεων Διευθυντών/ντριών Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων
Για να προχωρήσετε θα πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό που διαθέτετε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.
Τα στοιχεία που θα αποθηκευτούν στο σύστημα είναι τα Επώνυμο*, Όνομα*, Πατρώνυμο*, Αριθμός Μητρώου*, Ειδικότητα*, Email*, Τηλέφωνο και ΑΦΜ.
Με (*) τα στοιχεία που πρέπει να είναι ενημερώμενα στο ΠΣΔ διαφορετικά δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης.
Μπορείτε να δείτε τη σχετική πρόσκληση εδώ και διευκρινίσεις εδώ.
Δείτε τη σχετική τροποποίηση της πρόσκλησης εδώ και νέες διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων εδώ.
Δείτε τις απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις εδώ.
Για τις οδηγίες υποβολής της αίτησης δείτε εδώ.
Προσοχή: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Η νέα προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 09/01/2023 16:00.