Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Τα σχολεία ‘υιοθετούν’ χερσαία και παράκτια οικοσυστήματα της Ελλάδας», με έναρξη το σχολικό έτος 2023-24

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Τα σχολεία ‘υιοθετούν’ χερσαία και παράκτια οικοσυστήματα της Ελλάδας» με έναρξη το σχολικό έτος 2023-2024, υλοποιήθηκε η ειδικά διαμορφωμένη παρούσα πλατφόρμα στην οποία μπορείτε να προβάλλετε τα περιεχόμενα του προγράμματός σας, τις συνεργασίες σας και τις μαθητικές δημιουργίες ως σχολική μονάδα.

Εκπαίδευση βασισμένη στον τόπο


Αναζήτηση Προγραμμάτων


Για να προχωρήσετε θα πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό της Σχολικής Μονάδας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.