Πληροφοριακό Σύστημα Υποβολής Αιτήσης για την πλήρωση των κενών θέσεων μελών της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), με την ιδιότητα Συμβούλων Εκπαίδευσης και Διευθυντών/ντριών ή εκπαιδευτικών Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.
Για να εισέλθετε στο σύστημα χρησιμοποιήστε το αντίστοιχο κουμπί με βάση την ιδιότητά σας. Η είσοδος πραγματοποιείται με το λογαριασμό που διαθέτετε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.
Τα στοιχεία που θα αποθηκευτούν στο σύστημα είναι τα Επώνυμο*, Όνομα*, Πατρώνυμο*, Αριθμός Μητρώου*, Ειδικότητα*, Email*, Τηλέφωνο και ΑΦΜ.
Με (*) τα στοιχεία που πρέπει να είναι ενημερώμενα στο ΠΣΔ διαφορετικά δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης.