Πληροφοριακό Σύστημα υποβολής αιτήσης απόσπασης σε Πρότυπα/Πειραματικά Σχολεία
Για να προχωρήσετε πατήστε "Είσοδος" προκειμένου να συνδεθείτε με τον λογαριασμό που διαθέτετε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.
Τα στοιχεία που θα αποθηκευτούν από το σύστημα είναι τα:
Επώνυμο*, Όνομα*, Πατρώνυμο*, Αριθμός Μητρώου*, Ειδικότητα*, Email*, Τηλέφωνο, ΑΦΜ.
Τα στοιχεία με (*) πρέπει να είναι ενημερώμενα διαφορετικά δε θα μπορέσετε να συνεχίσετε.
Η περίοδος αιτήσεων έληξε. Δε μπορείτε να υποβάλλετε νέα αίτηση.
Είσοδος
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 2020