ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ "ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ"

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, και συγκεκριμένα το Γραφείο Βιβλιοθήκης, Αρχείων και Εκδόσεων, από το καταστατικό της σύστασής του έχει αναλάβει τη διάσωση και τη διεύρυνση της Ιστορικής Συλλογής σχολικών βιβλίων που διαθέτει, συλλογή η οποία περιλαμβάνει εγχειρίδια που τυπώθηκαν από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι και σήμερα· Νόμος 4547 (ΦΕΚ τ.Α΄102/12-06-2018).

Η Βιβλιοθήκη μας, διαθέτει περίπου 9.000 σχολικά εγχειρίδια, εκ των οποίων τα 2.700 έχουν ήδη ψηφιοποιηθεί και ενταχθεί στην «Ιστορική Συλλογή Σχολικών Εγχειριδίων», ενώ ο συνολικός αριθμός των ψηφιοποιημένων βιβλίων της Συλλογής φτάνει τα 6.029, με περισσότερες από 1.000.000 σελίδες. Εκπαιδευτικοί, επαγγελματίες που ασχολούνται με την έρευνα και γενικότερα όσοι/-ες ενδιαφέρονται έχουν ήδη ελεύθερη πρόσβαση στην «Ιστορική Συλλογή» μας, μέσω του ιστότοπου του Ι.Ε.Π.

Εξυπηρετώντας τον στόχο του καταστατικού μας, όπως ήδη αναφέρθηκε, επιθυμούμε να εμπλουτίσουμε περαιτέρω την «Ιστορική Συλλογή Σχολικών Εγχειριδίων» με παλαιά σχολικά βιβλία. Η έρευνά μας προσανατολίζεται στα σχολικά εγχειρίδια που έχουν τυπωθεί στο ελληνικό κράτος έως το 1982, αλλά και σε βιβλία ακόμη παλαιότερης εποχής, που πιθανόν κυκλοφόρησαν πριν από την ίδρυση του ελληνικού κράτους ή εκτός των συνόρων του, στην ελληνική γλώσσα, και εξυπηρετούσαν εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ι.Ε.Π. απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δομές Εκπαίδευσης εσωτερικού και εξωτερικού, Ιδρύματα και Φορείς με την παράκληση να αναζητήσουν παλαιά σχολικά/ εκπαιδευτικά εγχειρίδια (έως το 1982) στη βιβλιοθήκη τους και να καταχωρίσουν τα σχετικά στοιχεία αυτών των εγχειριδίων στους ηλεκτρονικούς Πίνακες της Πλατφόρμας που έχουμε δημιουργήσει για τον σκοπό αυτόν. Τους Πίνακες αυτούς μπορείτε να αναζητήσετε ανά κατηγορία αποδεκτών στους συνδέσμους που ακολουθούν.

Οι στόχοι μας είναι, σε πρώτη φάση να εντοπίσουμε τα εγχειρίδια που δεν υπάρχουν ήδη στην ψηφιοποιημένη «Ιστορική Συλλογή», ενώ σε δεύτερη φάση να δρομολογήσουμε τη διαδικασία ψηφιοποίησης των παλαιών αυτών εγχειριδίων.

Καταληκτική ημερομηνία για τη συμπλήρωση των ηλεκτρονικών Πινάκων ορίζεται η 18η Οκτωβρίου 2019.

Σε κάθε περίπτωση, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία και σας βεβαιώνουμε ότι  πρόθεσή μας είναι να αξιοποιήσουμε το πολύτιμο αυτό υλικό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να γίνει προσιτό στο ευρύ κοινό, χωρίς παράλληλα οι ιδιοκτήτες του να το στερηθούν, εφ’ όσον αυτό επιθυμούν, και χωρίς άλλη περαιτέρω επιβάρυνσή τους.


Ι.Ε.Π. © 2019