Η υποβολή των αιτήσεων για την εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-21 έληξε στις 17/06/2021.

Εκτύπωση υποβληθείσας αίτησης