Δ.Ε.Π.Π.Σ.

Σύστημα αιτήσεων μαθητών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.

Η υποβολή των αιτήσεων για την εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-21 έληξε στις 20/06/2020.