Η διαδικασία αιτήσεων για την εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-18 έληξε στις 19/05/2017.


X

Φόρμα Καταχώρισης/Διόρθωσης Αίτησης

Διόρθωση υποβληθείσας αίτησης
Σε περίπτωση που έχετε ήδη υποβάλει αίτηση μπορείτε να εισάγετε τον κωδικό που σας έχει δοθεί για να διορθώσετε την αίτησή σας

Στοιχεία Μαθητή
Επώνυμο: Όνομα:
Πατρώνυμο: Μητρώνυμο:
Φύλο: Ημ. Γέννησης (ηη/μμ/εεεε πχ. 05/06/2006):
Α.Μ.Κ.Α.: * Ταυτόχρονη αίτηση από δίδυμο αδερφό/αδερφή:
* Αδερφός ή αδερφή που ήδη φοιτά στο ίδιο σχολείο ή στα συνδεδεμένα σχολεία και δεν φοιτά στην τάξη αποφοίτησης της καταληκτικής σχολικής μονάδας: * Παιδί εκπαιδευτικού που έχει 5ετή θητεία στο σχολείο:
* Αφορά ΜΟΝΟ σε εισαγωγή με τη διαδικασία της κλήρωσης

Στοιχεία Κηδεμόνα Μαθητή
Επώνυμο κηδεμόνα: Όνομα κηδεμόνα:
Πατρώνυμο κηδεμόνα (προαιρετικό): Ιδιότητα:

Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός & αριθμός: Πόλη:
T.K.: E-mail:
Σταθερό τηλέφωνο: Κινητό τηλέφωνο:

Στοιχεία Σχολείων
Σχολείο προτίμησης:
Για το 2/θ Πειραματικό Νηπιαγωγείο του Παν. Πατρών, στη διαδικασία της εισαγωγής για το Σχολ. έτος 2017-18 μπορούν να συμμετέχουν ΜΟΝΟ νήπια γεννηθέντα το 2013 (θέσεις 25)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν 1599/1986, δηλώνω ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι αληθή.

X
Είδος Σχολείου:


Νομός:


* Σχολεία:


* Αν δεν μπορείτε να εντοπίσετε το Σχολείο Προέλευσης, επιλέξτε: 'Χωρίς Σχολείο Προέλευσης (Κενή Επιλογή)'

Η καταχώριση της αίτησής πραγματοποιήθηκε με επιτυχία!

Ο μοναδικός κωδικός της αίτησής σας είναι: ...

Με αυτό τον κωδικό μπορείτε να διορθώσετε την αίτησή σας.

Σας έχει αποσταλεί email με την αίτησή σας καθώς και τον κωδικό καταχώρισης. (Σε περίπτωση που δεν βρίσκετε το email ελέγξτε την ανεπιθύμητη αλληλογραφία μήπως είναι εκεί ή με τον κωδικό που σας έχει δοθεί ελέγξτε εαν έχετε δηλώσει λάθος e-mail).

Για να εκτυπώσετε τη βεβαίωση υποβολή αίτησης κάντε κλικ εδώ.