Μερικές πρακτικές συμβουλές

Πολλές φορές κάνουμε αναζήτηση για ένα θέμα που έχουμε κατά νου, αλλά δεν βρίσκουμε καθόλου υλικό. Στις περισσότερες τέτοιες περιπτώσεις αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχουμε χρησιμοποιήσει όρους που αναγνωρίζει το βιβλιοθηκονομικό σύστημα.

Στην περίπτωση αυτή η εμπειρία έχει αναδείξει τις ακόλουθες πρακτικές και στρατηγικές που θα συμβάλλουν σε μια επιτυχή αναζήτηση του υλικού που ανήκει στη συλλογή της βιβλιοθήκης.1. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΩΝ


Εφόσον πρόκειται για εκπαιδευτικό θέμα ανατρέχω στον κατάλογο των ΚΥΡΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΩΝ στην ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ για να βρω την θεματική επικεφαλίδα που ταιριάζει στο θέμα που ψάχνω.

Ο κατάλογος αυτός είναι στη διάθεση του κοινού και αντίγραφα βρίσκονται δίπλα στα τερματικά των Η/Υ που χρησιμοποιούνται για αναζήτηση στο OPAC.

Αυτή η διαδικασία θα δώσει την ακριβή διατύπωση της γενικής θεματικής ενότητας στην οποία εντάσσεται το ειδικότερο θέμα, ώστε στη συνέχεια να μπορεί να γίνει αναζήτηση και διερεύνηση των τίτλων της θεματικής ενότητας.

Κύριες Θεματικές Επικεφαλίδες του καταλόγου της Βιβλιοθήκης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτουστην ενότητα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αγορά εργασίας και εκπαίδευση
[Βλέπε> Εκπαίδευση και αγορά εργασίας

*Αλλαγή στην Εκπαίδευση
[Βλέπε> Εκπαιδευτική αλλαγήv

*Αλλαγή Εκπαιδευτική
[Βλέπε> Εκπαιδευτική αλλαγήv

*Ανθρωπολογία και εκπαίδευση
[Βλέπε> Ανθρωπολογία, Εκπαιδευτικήv


*Ανθρωπολογία, Εκπαιδευτικήv

*Αντισταθμιστική εκπαίδευση
[Βλέπε> Εκπαίδευση, Αντισταθμιστικήv

*Ανώτατη εκπαίδευση
[Βλέπε> Εκπαίδευση, Ανώτατη

Βασική εκπαίδευση
[Βλέπε> Επαίδευση, Βασικήv

*Βιομηχανία και εκπαίδευση


Γενική εκπαίδευση
[Βλέπε> Εκπαίδευση, Γενικήv

*Γλώσσα και εκπαίδευσηv

*Γλωσσική ανάπτυξη και εκπαίδευσηv

*Γλωσσική συμπεριφορά και εκπαίδευση