Μονάδα Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών

Η Μονάδα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (στο εξής Μ.Ε.Ε.), η οποία βάσει του νόμου 4763/2020 (Κεφ. Γ΄, άρθρ. 96):

  • σχεδιάζει την εθνική στρατηγική για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και παρακολουθεί την υλοποίησή της,
  • συνεργάζεται με το Τμήμα Γ' Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τις λοιπές υπηρεσίες και φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, καθώς και άλλους ελληνικούς ή διεθνείς οργανισμούς για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων επιμόρφωσης,
  • γνωμοδοτεί για την κατανομή των εθνικών και κοινοτικών πόρων που διατίθενται για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και για τις προτάσεις επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται στον/στην εκάστοτε Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,
  • γνωμοδοτεί για την πιστοποίηση των επιμορφωτικών φορέων, συντονίζει και παρακολουθεί τις διαδικασίες υλοποίησης, πιστοποίησης και αποτίμησης της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών,
  • εφαρμόζει, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο έργου, τα κριτήρια εγγραφής επιμορφωτών σε ειδικά μητρώα, με γνώμονα ιδίως την καταλληλότητα και γνωστική επάρκεια των επιμορφωτών, το επιμορφωτικό αντικείμενο, τους στόχους και την πληθυσμιακή ομάδα στην οποία απευθύνονται τα επιμορφωτικά προγράμματα,
  • συγκροτεί, τηρεί και επικαιροποιεί τα μητρώα επιμορφωτών, καταρτίζει και υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα και δράσεις επιμόρφωσης,
  • εκπονεί ή και προτείνει μελέτες και έρευνες για θέματα που αφορούν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών,
  • οργανώνει εκδηλώσεις δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων των δράσεων επιμόρφωσης και
  • μεριμνά για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των δράσεων επιμόρφωσης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία και υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων που καταρτίζει το Ι.Ε.Π..

Προσωπικό

ΟνοματεπώνυμοΕιδικότηταΙδιότηταΤηλέφωνοEmail
Καραγιάννη Σοφία
(Συντονίστρια)
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335552skaragianni[at]iep.edu.gr
Βεντούρης Ιωάννης CV icon
ΠΕ06
(Αγγλικής)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335305iventouris[at]iep.edu.gr
Βούρβουλη Σταυρούλα
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335566svourvouli[at]iep.edu.gr
Γκορτσά Χριστίνα
ΠΕ02
(Φιλόλογοι)
Σύμβουλος Α' Ι.Ε.Π.2131335306ch.gortsa[at]iep.edu.gr
Δημόκα Ελένη
ΠΕ06
(Αγγλικής)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335561e.dimoka[at]iep.edu.gr
Καλογηράτου Ευαγγελία
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335557e.kalogiratou[at]iep.edu.gr
Κλημεντιώτη Χριστίνα
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335506x.klimedioti[at]iep.edu.gr
Λαχανά Γενοβέφα
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335561g.lachana[at]iep.edu.gr
Μίνη Παναγιώτα
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335552p.mini[at]iep.edu.gr
Μπαζάνη Ευγενία
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335550e.bazani[at]iep.edu.gr
Παπαγεωργίου Σοφία
ΠΕ60
(Νηπιαγωγοί)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335412s.papageorgiou[at]iep.edu.gr
Πήλιουρας Παναγιώτης
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Σύμβουλος Α' Ι.Ε.Π.2131335301ppiliouras[at]iep.edu.gr
Σημιακάκη Ευτυχία
ΠΕ
(Διοικητικού - Οικονομικού)
Αποσπασμένος/η Διοικητικός2131335556e.simiakaki[at]iep.edu.gr
Στεφανή Ευδοξία
ΠΕ60
(Νηπιαγωγοί)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335559e.stefani[at]iep.edu.gr
Συκά Χριστίνα-Ερριέττα
ΠΕ06
(Αγγλικής)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335561chesika[at]iep.edu.gr

Επικοινωνία

Top