Δημοσιεύσεις

PISA 2006

PISA 2006

Έκθεση Αποτελεσμάτων για την Ελλάδα

 

ΚΕΕ, Αθήνα, 2010

PISA 2009

 

PISA 2009 Έκθεση Αποτελεσμάτων για την Ελλάδα 

 

 

ΙΕΠ, Αθήνα, 2012

PISA IN FOCUS 2011/1

PISA IN FOCUS 2011/1 

Η πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση επιτρέπει τη βελτίωση των σχολικών επιδόσεων;


(Φεβρουάριος)– © ΟΟΣΑ 2011

 

PISA IN FOCUS 2011/2

PISA IN FOCUS 2011/2
Βελτιώνοντας την Επίδοση:
Ξεκινώντας από χαμηλά


(Μάρτιος) – © ΟΟΣΑ 2011

 

PISA IN FOCUS 2011/4

PISA IN FOCUS 2011/4
Τα προβλήματα πειθαρχίας στην τάξη

έχουν επιδεινωθεί;

(Μάιος) – © ΟΟΣΑ 2011

 

PISA IN FOCUS 2011/5

PISA IN FOCUS 2011/5
Πώς κάποιοι μαθητές ξεπερνούν το
κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρό τους;


(Ιούνιος) – © ΟΟΣΑ 2011

 

PISA IN FOCUS 2011/8

PISA IN FOCUS 2011/8
Διαβάζουν σήμερα οι μαθητές για ευχαρίστηση;


(Σεπτέμβριος) – © ΟΟΣΑ 2011

 

PISA IN FOCUS 2011/9

PISA IN FOCUS 2011/9
Αυτονομία της σχολικής μονάδας και λογοδότηση: Υπάρχει σχέση με την επίδοση των μαθητών;

(Οκτώβριος) – © ΟΟΣΑ 2011

 

PISA IN FOCUS 2011/11

PISA IN FOCUS 2011/11
Πώς αντιμετωπίζουν τα εκπαιδευτικά συστήματα την αύξηση των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο;

(Δεκέμβριος) – © ΟΟΣΑ 2011

 

PISA IN FOCUS 2012/14

PISA IN FOCUS 2012/14
Τι είδους επάγγελμα σκέφτονται να ακολουθήσουν στο μέλλον κορίτσια και αγόρια;

(Μάρτιος) – © ΟΟΣΑ 2012

 

PISA IN FOCUS 2012/15

PISA IN FOCUS 2012/15
Πόσο "πράσινοι" είναι οι σημερινοί 15χρονοι;

(Απρίλιος) – © ΟΟΣΑ 2012

PISA IN FOCUS 2012/21

PISA IN FOCUS 2012/21
Οι σημερινοί 15χρονοι νιώθουν υπεύθυνοι

για το περιβάλλον;

(Οκτώβριος) – © ΟΟΣΑ 2012

 

PISA IN FOCUS 2012/22

PISA IN FOCUS 2012/22
Πώς τα πηγαίνουν  οι μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο στα σχολεία με χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο;

(Νοέμβριος) – © ΟΟΣΑ 2012

 

PISA IN FOCUS 2013/1

PISA IN FOCUS 2013/1
Τι σκέφτονται  οι μαθητές για το σχολείο;

 


(Ιανουάριος) – © ΟΟΣΑ 2013