ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ & ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

του Προγράμματος PISA στην Ελλάδα


  • Στέλλα Βοσνιάδου, Καθηγήτρια

Εθνική Εκπρόσωπος (1998)
 

  • Αικατερίνη Κασσωτάκη - Μαριδάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Εθνική Διαχειρίστρια (1998 - 2001)
 

  • Βασίλειος Κουλαϊδής, Καθηγητής

Εθνικός Εκπρόσωπος (2000 - 2005)
 

  • Βασιλεία Χατζηνικήτα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Εθνική Διαχειρίστρια (2002 - 2005)
 

  • Παναγιώτης Καζαντζής, Αναπληρωτής Καθηγητής

Εθνικός Εκπρόσωπος (2005 - 2010) &
Εθνικός Διαχειριστής  (2005 - 2006)
 

  • Χρύσα Σοφιανοπούλου, Λέκτορας

Εθνική Διαχειρίστρια (2008 - 2010)
 

  • Βασιλεία Χατζηνικήτα, Καθηγήτρια

Εθνική Εκπρόσωπος  (2010 - 2013) &
Εθνική Διαχειρίστρια (2010 - 2013)

 

  • Χρύσα Σοφιανοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια

Εθνική Εκπρόσωπος  (2013 - σήμερα) &
Εθνική Διαχειρίστρια (2013 - σήμερα)