Ανακοίνωση

Ανακοίνωση

Λόγω τεχνικού προβλήματος τα τηλέφωνα και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Βιβλιοθήκης του ΙΕΠ (Μεσογείων 396, Αγ. Παρασκευή) δεν λειτουργούν προσωρινά.