Ανακοινώσεις

Νέο! ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ «ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ» ΤΟΥ Ι.Ε.Π. - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΝΕΟ! ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ Ι.Ε.Π.

Ανταποκρινόμενοι στο αίτημα φορέων για παράταση της προθεσμίας για την υποβολή Πινάκων στην Πλατφόρμα του Ι.Ε.Π. με τίτλους παλαιών σχολικών εγχειριδίων που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη τους, εκδόθηκαν πριν το 1982 και δεν έχουν ψηφιοποιηθεί, ανακοινώνουμε:

Νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Πινάκων με τίτλους μη ψηφιοποιημένων σχολικών εγχειριδίων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ι.Ε.Π. ορίζεται η 18η Οκτωβρίου 2019.

Παρακαλούμε να αναζητήσετε και συμπεριλάβετε στις καταγραφές σας στον Πίνακα των τίτλων αποκλειστικά τίτλους σχολικών ή εκπαιδευτικών εγχειριδίων που είτε τυπώθηκαν εντός του ελληνικού κράτους από την ίδρυσή του έως το 1982, είτε κυκλοφόρησαν και εκτός των συνόρων του, ακόμα και πριν από την ίδρυσή του, στην ελληνική γλώσσα, και εξυπηρετούσαν εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Επίσης, παρακαλούμε να δώσετε προσοχή ώστε να μην παραλείψετε να κάνετε ανάρτηση τον συμπληρωμένο πίνακα, πατώντας το κουμπί Upload files, να επιλέξετε το αρχείο και να κάνετε κλικ στο αποθήκευση αλλαγών.


Για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα της ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ "ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ" πατήστε τον σύνδεσμο http://iep.edu.gr/questionnaire1.php

Αρχική Ανακοινώσεις Νέο! ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ «ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ» ΤΟΥ Ι.Ε.Π. - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ