Σημαντικά σημεία της πορείας της βιβλιοθήκης υπήρξε η δημιουργία και λειτουργία Κέντρου Τεκμηρίωσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο πλαίσιο προγράμματος του CEDEFOP και η ένταξη της βιβλιοθήκης του ΠΙ σε έργα του Α' ΕΠΕΑΕΚ (1997-2000) και του Β' ΕΠΕΑΕΚ (2001-2006) με σκοπό αφενός τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της Βιβλιοθήκης (Α' ΕΠΕΑΕΚ), και αφετέρου την ανάπτυξη της δικτύωσής της και την αναβάθμιση των υπηρεσιών της (Β' ΕΠΕΑΕΚ) .Τα έργα αυτά «Απολλόδωρος: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εκσυγχρονισμός της Βιβλιοθήκης του ΠΙ» και «Απολλόδωρος ΙΙ: Ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης του ΠΙ» έδωσαν τη δυνατότητα εμπλουτισμού της συλλογής της, αναβάθμισης του χώρου και του εξοπλισμού και υποστήριξαν τη βελτίωση των πληροφοριακών υπηρεσιών που παρέχει, δίνοντας έμφαση, κατά τη δεύτερη φάση (2001 - 2006), στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Οι νέοι χώροι της βιβλιοθήκης εγκαινιάστηκαν τον Ιούνιο του 2000.

Αρχική Πληροφορίες Αναπτυξιακά Έργα