Κριτήρια αξιολόγησης για το μάθημα της ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ και ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το νέο ΠΔ (ΦΕΚ 126/Α΄/11-11-2016) "Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου"

Στο νέο Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 126/A/11/11/2016), με τίτλο: «Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου», ορίζονται ο τρόπος και τα κριτήρια με τα οποία θα αξιολογηθεί η επίδοση των μαθητών Γυμνασίου στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας.
Τόσο στο περιεχόμενο των κριτηρίων όσο και στις προτεραιότητες και στον τρόπο εξέτασης έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές. Συνοπτικά, αναφέρουμε τις εξής:

Οι ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις και των δύο κλάδων του μαθήματος των Νέων Ελληνικών, Γλώσσας και Λογοτεχνίας, πραγματοποιούνται στη διάρκεια ενός συνεχόμενου τρίωρου: 1 ώρα και 30 λεπτά για τον ένα κλάδο του μαθήματος και 1 ώρα και 30 λεπτά για τον άλλο.

Δίνεται έμφαση στη λειτουργική και κριτική προσέγγιση της γλώσσας (στη χρήση της γλώσσας και όχι τόσο στις γνώσεις για τη γλώσσα).

Οι μαθητές/τριες καλούνται «να εξηγούν τη συνεισφορά της γραμματικοσυντακτικής δομής κάποιου χωρίου στο νόημα του κειμένου» και «να το μετασχηματίζουν» για την εξυπηρέτηση άλλων επικοινωνιακών αναγκών.

Για πρώτη φορά προστίθενται δραστηριότητες δημιουργικής γραφής στις ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις στο μάθημα της Λογοτεχνίας.

Γι’ αυτό, με πρωτοβουλία του Ι.Ε.Π. συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας από τους: Βεκρή Ελευθέριο, Σύμβουλο Α΄ του Ι.Ε.Π., συντονιστή της ομάδας, Παπαδοπούλου Ελένη, Σύμβουλο Γ΄ και Συντονίστρια της Μονάδας Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φιλολογίας του ΙΕΠ, και από τους σχολικούς συμβούλους φιλολόγων: Ζάγκα Ελευθερία, Κουντουρά Νικολίνα, Μπαλτά Βενετία και Νέζη Μαρία.

Η παραπάνω ομάδα συνέταξε: α) τρία ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης για τις ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις Ιουνίου που αποτελείται το καθένα από δύο μέρη: ένα κριτήριο για τη Νεοελληνική Γλώσσα (προβλεπόμενης διάρκειας 1.30 ώρας) και ένα κριτήριο για τη Νεοελληνική Λογοτεχνία (διάρκειας επίσης 1.30 ώρας), και β) τρία ενδεικτικά ωριαία κριτήρια αξιολόγησης για την ανακεφαλαιωτική αξιολόγηση του Α΄ τετραμήνου στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Τα κριτήρια κινούνται με βάση το ΠΔ και τις «Οδηγίες για τον εξορθολογισμό της ύλης» (Αρ. Πρωτ. 148083/Δ2/13-09-2016/ΥΠ.Π.Ε.Θ) και είναι διαθέσιμα για κάθε ενδιαφερόμενο/η στον ιστότοπο του ΙΕΠ.

[Το Δελτίο Τύπου σε pdf]

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top