Τελευταία Ενημέρωση: 24 /02 /2017, 15:06.
A- A A+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Απόσπασμα Δ.Σ Έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την αξιολόγηση των υποψηφίων μέσω συνέντευξης για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 6113/26.07.2016, που αφορά στην υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής και διαχειριστικής, τεχνικής και νομικής υποστήριξης της Πράξης: «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού», με MIS 50001313 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων Δευτέρα 09-01-2016, ώρα 15:00.

Δικτυακή Πύλη e-IEP

books

Θεματική Εβδομάδα "Σώμα και Ταυτότητα"

      Δέντρο

Νέα Π.Σ. στα Θρησκευτικά

books

Εκπαίδευση Προσφύγων

Logo1

Ξένες Γλώσσες

whole world in your hands

Ιστορική Συλλογή Σχολικών Εγχειριδίων

Σχολικά Βιβλία - Εκπαιδευτικό υλικό

books

Προγράμματα Σπουδών

Συνέδρια - Ημερίδες

Συνέδρια - Ημερίδες

PISA

logo pisa

Διαύγεια

diavgeia

Ψηφιακά Σενάρια ΑΙΣΩΠΟΣ

aesoplogo ver2

Ψηφιακό Σχολείο

digital school logo

Κανάλι Ι.Ε.Π.

youtube

Κύλιση στην Αρχή