Τελευταία Ενημέρωση: 24 /02 /2017, 15:06.
A- A A+

Logotype 86204022014


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία Μητρώου Ειδικών Επιστημόνων με έργο τον ορισμό εστιασμένων θεματικών ταξινομιών και υποβολής πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Στο πλαίσιο της Δράσης Δ2.1. του Υποέργου 12 με τίτλο «Παιδαγωγικός μετασχολιασμός ψηφιακού υλικού πολιτισμικού περιεχομένου», της Πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Καταγραφή και Συγκέντρωση ήδη παραχθέντος Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού και Συντονισμός των Πράξεων της Κατηγορίας Πράξης», Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 - Οριζόντια Πράξη, με κωδικό ΟΠΣ: 298759 και ΣΑΕ: 2010ΣΕ04580301 (ΕΣΠΑ 2007-2013).

το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

προσκαλεί

τους ενδιαφερόμενους Ειδικούς Επιστήμονες (Μέλη ΔΕΠ, Σχολικοί Σύμβουλοι, Εκπαιδευτικοί, κ.α.), να υποβάλλουν αίτηση/πρόταση για ένταξη στο «ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΟ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΙΩΝ» και σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για παροχή έργου ορισμού εστιασμένων θεματικών ταξινομιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση και τις ανάγκες του ανωτέρω Υποέργου.

Δικτυακή Πύλη e-IEP

books

Θεματική Εβδομάδα "Σώμα και Ταυτότητα"

      Δέντρο

Νέα Π.Σ. στα Θρησκευτικά

books

Εκπαίδευση Προσφύγων

Logo1

Ξένες Γλώσσες

whole world in your hands

Ιστορική Συλλογή Σχολικών Εγχειριδίων

Σχολικά Βιβλία - Εκπαιδευτικό υλικό

books

Προγράμματα Σπουδών

Συνέδρια - Ημερίδες

Συνέδρια - Ημερίδες

PISA

logo pisa

Διαύγεια

diavgeia

Ψηφιακά Σενάρια ΑΙΣΩΠΟΣ

aesoplogo ver2

Ψηφιακό Σχολείο

digital school logo

Κανάλι Ι.Ε.Π.

youtube

Κύλιση στην Αρχή