Η Μονάδα Τεχνικής Εκπαίδευσης γνωμοδοτεί και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π. για όλα τα ζητήματα που αφορούν τα Επαγγελματικά Λύκεια και το «Μεταλυκειακό έτος-τάξη Μαθητείας». Χρησιμοποιώντας κριτήρια επιστημονικά και παιδαγωγικά, η Μονάδα Τεχνικής Εκπαίδευσης εισηγείται για τον καθορισμό τομέων και ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ., τα ωρολόγια προγράμματα, τα προγράμματα σπουδών, τις αναθέσεις μαθημάτων σε κλάδους εκπαιδευτικών, τα διδακτικά εγχειρίδια και το λοιπό εκπαιδευτικό υλικό για την επαγγελματική εκπαίδευση, την υλοποίηση ερευνών σε δομές της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και για άλλα ζητήματα συναφούς περιεχομένου. Βάσει του Νόμου 4386/2016 και της σχετικής Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1489, τ. Β’, 26-5-2016), από το σχολικό έτος 2016-2017 οι Τομείς που λειτουργούν στη Β’ τάξη των ΕΠΑ.Λ. είναι οι ακόλουθοι:   

  •         Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
  •         Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας
  •         Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
  •         Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών
  •         Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
  •         Τομέας Μηχανολογίας
  •         Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
  •         Τομέας Πληροφορικής
  •         Τομέας Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

      Από το σχολικό έτος 2017-2018, στη Γ’ τάξη των ΕΠΑ.Λ. θα λειτουργήσουν 36 Ειδικότητες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Φ.Ε.Κ. 1489/τ. Β’/26-5-2016.

Ονοματεπώνυμο
Νέλλα Αθηνά (Συντονίστρια)
Βαρελά Μαρία
Κουταλίδη Σοφία
Κυρίμης Αδαμάντιος
Παραδείση Άρτεμις
Παρίσης Βασίλειος
Φαράντου Ευμορφία
Ειδικότητα
ΠΕ09 / ΠΕ10
Οικονομολόγος / Κοινωνιολόγος
ΠΕ18.07
Ιατρικών Εργαστηρίων
ΠΕ14.04
Γεωπόνος
ΠΕ17.06
Μηχανολόγων ΤΕΙ
ΠΕ20
Πληροφορικής ΤΕΙ
ΠΕ17.02
Μηχανολόγος/ΑΣΕΤΕΜ
ΠΕ17.01
Πολιτικός/ΑΣΕΤΕΜ
Ιδιότητα
Σύμβουλος Γ'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Σύμβουλος Γ'
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Εισηγητής
Σύμβουλος Γ'
Τηλέφωνο
213-1335-356
213-1335-358
213-1335-359
213-1335-357
213-1335-563
213-1335-358
213-1335-360
Email
anella
[at]iep.edu.gr
mvarela
[at]iep.edu.gr
skoutalidi
[at]iep.edu.gr
akyrimis
[at]iep.edu.gr
aparadisi
[at]iep.edu.gr
vparisis
[at]iep.edu.gr
efarantou
[at]iep.edu.gr

 

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

Top