Βασικός σκοπός  της Μονάδας είναι να εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΠ για θέματα που αφορούν στα γνωστικά αντικείμενα των Κοινωνικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως: Ωρολόγια Προγράμματα Σπουδών, Δημιουργία Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών, Συγγραφή και Αναμόρφωση σχολικών εγχειριδίων, Σύνταξη οδηγιών διδασκαλίας, κτλ.

Έργο της επίσης είναι να γνωμοδοτεί για ζητήματα που εμπίπτουν στα αντίστοιχα επιστημονικά πεδία όπως, εκπαιδευτικό υλικό, έρευνες ή εκπαιδευτικά προγράμματα κτλ. που πραγματοποιούνται στις σχολικές μονάδες.

Παράλληλα, η Μονάδα Κοινωνικών Επιστημών:

  • σχεδιάζει και υποβάλλει προτάσεις για την εκπόνηση ερευνών
  • συμμετέχει στον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή ευρωπαϊκών και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων,
  • προάγει τη συνεχή επικοινωνία με ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα,
  • διοργανώνει και συμμετέχει σε Συνέδρια, ημερίδες, κτλ.
  • συμμετέχει στη δημιουργία και την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στα θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο της.
 Ονοματεπώνυμο
Οικονόμου Ασπασία (Συντονίστρια)
Βλαχόπουλος Λάζαρος
Γκορτσίλα Ευγενία
Δάντη Αθηνά
Ζερβού Ρεγγίνα
Καραγιάννη Ελένη
Καρναβάς Βασίλειος
Κατσούλας Θεοδόσιος
Κιμισκίδου Αλεξάνδρα
Κοκολάκη Μαρία
Κότσιρα-Ταμπακοπούλου Αναστασία
Κουτίδου Ευαγγελία
Κούτρας Στέφανος
Κυριακίδη Ειρήνη
Μπαγέρη Χρυσή
Νέλλα Αθηνά
Ντζελέπης Βασίλειος
Παπασταυρινίδου Γεωργία
Πολυχρονιάδου Μαριάνθη
Προβατάρη Σοφία
Ρουσσάκης Ιωάννης
Τζάρτζας Γεώργιος
Τσαγκούρη Όλγα
Χαλκιώτης Δημήτριος
Ειδικότητα
ΠΕ13
Νομικής
ΠΕ23
Ψυχολόγος
ΠΕ11
Φυσικής Αγωγής
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ70
Δάσκαλος
ΠΕ10
Κοινωνιολόγος
ΕΕΠ
Δημόσια Διοίκηση
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ02 / ΠΕ13
Φιλόλογος / Νομικής
ΠΕ70
Δάσκαλος
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ10
Κοινωνιολόγος
ΠΕ09 / ΠΕ10
Οικονομολόγος / Κοινωνιολόγος
ΠΕ70
Δάσκαλος
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ13
Νομικών - Πολιτικών Επιστημών
ΠΕ15
Οικιακής Οικονομίας
ΠΕ70
Δάσκαλος
ΠΕ
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ70
Δάσκαλος
Ιδιότητα
Σύμβουλος Γ'
Σύμβουλος Β'
Εισηγήτρια
Ειδική Σύμβουλος
Αποσπασμένη
Εισηγήτρια
Σύμβουλος Β'
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Προσωπικό ΙΕΠ
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Σύμβουλος Γ'
Σύμβουλος Γ'
Σύμβουλος Γ'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Σύμβουλος Γ'
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Εισηγήτρια
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Εισηγήτρια
Σύμβουλος Α'
Προσωπικό ΙΕΠ
Σύμβουλος Γ'
Σύμβουλος Β'
Τηλέφωνο  
213-1335-360
213-1335-309
213-1335-567
213-1335-305
213-1335-568
213-1335-223
213-1335-334
213-1335-404
213-1335-217
213-1335-550
213-1335-409
213-1335-353
213-1335-304
213-1335-144
213-1335-360
213-1335-356
213-1335-146
213-1335-303
213-1335-218
213-1335-144
213-1335-361
213-1335-402
213-1335-566
213-1335-401
Email  
aspaikon
[at]iep.edu.gr
lvlachopoulos
[at]iep.edu.gr
egortsila
[at]iep.edu.gr
adanti
[at]iep.edu.gr
rzervou
[at]iep.edu.gr
ekaragianni
[at]iep.edu.gr
vkarnavas
[at]iep.edu.gr
thkatsoulas
[at]iep.edu.gr
akimiski
[at]iep.edu.gr
mkokolaki
[at]iep.edu.gr
akotsira
[at]iep.edu.gr
ekoutidou
[at]iep.edu.gr
skoutras
[at]iep.edu.gr
ekyriakidi
[at]iep.edu.gr
chbageri
[at]iep.edu.gr
anella
[at]iep.edu.gr
vntzelepis
[at]iep.edu.gr
gpapastav
[at]iep.edu.gr
mpolichroniadou
[at]iep.edu.gr
sprovatari
[at]iep.edu.gr
yiannis.roussakis
[at]iep.edu.gr
tzartzas
[at]iep.edu.gr
otsagkouri
[at]iep.edu.gr
dhalkiotis
[at]iep.edu.gr

 

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

Top