Η Μονάδα Αξιολόγησης, Ανατροφοδότησης και Παρακολούθησης Δεικτών είναι αρμόδια για θέματα αξιολόγησης στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες της Μονάδας αφορούν:
•    στην ανάπτυξη και διαμόρφωση πλαισίου για την περιγραφική αξιολόγηση μαθητών/τριών,
•    στη γνωμοδότηση σχετικά με αιτήματα διεξαγωγής ερευνών, υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπόνησης εκπαιδευτικού υλικού σε σχέση με την αξιολόγηση,
•    στην παροχή στοιχείων για την τεκμηρίωση των απαντήσεων στο πλαίσιο διαδικασιών Κοινοβουλευτικού Ελέγχου,
•    στην παροχή στοιχείων για την εκπόνηση εκθέσεων/αναφορών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σε σχέση με την αξιολόγηση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα,
•    στη συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίες και Επιτροπές για την υποβολή προτάσεων σε θέματα εκπαιδευτικής αξιολόγησης, και  
•    στη διαμόρφωση, επεξεργασία και υλοποίηση προτάσεων για επιμόρφωση ή/και πιλοτική εφαρμογή νέων μέτρων και προγραμμάτων που σχετίζονται με την αξιολόγηση στον χώρο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
•    στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων με σκοπό την παρακολούθηση της λειτουργίας και της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος καθώς και  την ανατροφοδότηση σε σχέση με αυτά.

 Ονοματεπώνυμο
Νίκα Μαρία (Συντονίστρια)
Ιωάννου Στυλιανός
Κότσιρα-Ταμπακοπούλου Αναστασία
Οικονόμου Ασπασία
Παπαδοπούλου Ελένη
Παπαστράτου Πηνελόπη
Στράντζαλος Αθανάσιος
Χριστόπουλος Πέτρος
Χρουσαλά Ρεββέκα
Ειδικότητα
ΠΕ06
Αγγλικής Γλώσσας
ΠΕ03
Μαθηματικός
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ13
Νομικής
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ03
Μαθηματικός
ΠΕ19
Πληροφορικής ΑΕΙ
ΠΕ07
Γερμανικής Γλώσσας
Ιδιότητα
Σύμβουλος Γ'
Εισηγητής
Σύμβουλος Γ'
Σύμβουλος Γ'
Σύμβουλος Γ'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Σύμβουλος Β'
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Τηλέφωνο
213-1335-406
213-1335-556
213-1335-409
213-1335-360
213-1335-202
213-1335-308
213-1335-557
213-1335-307
213-1335-204
Email
marnika
[at]iep.edu.gr
sioannou
[at]iep.edu.gr
akotsira
[at]iep.edu.gr
aspaikon
[at]iep.edu.gr
epapadopoulou
[at]iep.edu.gr
pinelopipap
[at]iep.edu.gr
astrantzalos
[at]iep.edu.gr
phristopoulos
[at]iep.edu.gr
rchrousala
[at]iep.edu.gr

 

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

Top