Ονοματεπώνυμο 
Κουτίδου Ευαγγελία (Προϊσταμένη)
Γελαστοπούλου Μαρία
Κατσανδρή Ευτυχία
Παπαστράτου Πηνελόπη
Ρουσσάκης Ιωάννης
Τριανταφύλλου - Τάφου Ιωάννα
Χαλκιώτης Δημήτριος
Χατζηηλιού Αγγελική
Χριστόπουλος Πέτρος
Ειδικότητα
ΠΕ02 / ΠΕ13
Φιλόλογος / Νομικής
ΠΕ60
Νηπιαγωγός
ΠΕ
Διοικητικού
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ70
Δάσκαλος
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ70
Δάσκαλος
ΠΕ06
Αγγλικής Γλώσσας
ΠΕ19
Πληροφορικής ΑΕΙ
Ιδιότητα
Σύμβουλος Γ'
Εισηγήτρια
Προσωπικό ΙΕΠ
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Σύμβουλος Α'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Σύμβουλος Β'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Τηλέφωνο
213-1335-353
213-1335-309
213-1335-305
213-1335-308
213-1335-361
213-1335-303
213-1335-401
213-1335-303
213-1335-307
Email
ekoutidou
[at]iep.edu.gr
gelm
[at]iep.edu.gr
ekatsandri
[at]iep.edu.gr
pinelopipap
[at]iep.edu.gr
yiannis.roussakis
[at]iep.edu.gr
itriantafyllou
[at]iep.edu.gr
dhalkiotis
[at]iep.edu.gr
achatziiliou
[at]iep.edu.gr
phristopoulos
[at]iep.edu.gr

 

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

Top