Σκοπός του έργου της μονάδας είναι η προώθηση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και της συνεργατικής κουλτούρας στο σχολείο, η προαγωγή της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη διασπορά καθώς και η εκπαιδευτική ένταξη των παιδιών ανεξαρτήτως κοινωνικού, πολιτισμικού ή γλωσσικού υποβάθρου, ιδιαίτερα όσων είναι μέλη μειονοτήτων και απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό.

Κύρια αντικείμενα των μελών της μονάδας είναι ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η ανάπτυξη περιεχομένου και παιδαγωγικών εργαλείων, η παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών σε ευέλικτα θεσμικά σχήματα τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης καθώς και η διενέργεια ερευνών με έμφαση στις ποιοτικές μεθόδους για την ανάδειξη του ρόλου των κοινωνικοπολιτισμικών παραγόντων στη μαθησιακή διαδικασία.

Ονοματεπώνυμο
Τρούκη Παρασκευή (Συντονίστρια)
Αναστασοπούλου Ελισάβετ
Δοκοπούλου Μαρία
Ζερβού Ρεγγίνα
Καλύβα Χριστίνα
Καρναβάς Βασίλειος
Κοκολάκη Μαρία
Κουρμπέτης Βασίλειος
Κυριακίδη Ειρήνη
Μουσέτης Γρηγόριος
Μπαγέρη Χρυσή
Τσιαγκάνη Θεοδώρα
Χαριτωνίδου Ανδρονίκη
Ειδικότητα
ΠΕ
Ανθρωπιστικών Επιστημών
ΠΕ03
Μαθηματικός
ΠΕ04.04 Β
Βιολόγος
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ70
Δάσκαλος
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ70
Δάσκαλος
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ70
Δάσκαλος
ΠΕ10
Κοινωνιολόγος
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
Ιδιότητα
Προσωπικό ΙΕΠ
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Σύμβουλος Γ'
Αποσπασμένη  Εκπ/κός
Αποσπασμένη  Εκπ/κός
Σύμβουλος Β'
Αποσπασμένη  Εκπ/κός
Σύμβουλος ΥΠΠΕΘ
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Ειδική Σύμβουλος
Σύμβουλος Γ'
Τηλέφωνο
213-1335-569
213-1335-556
213-1335-568
213-1335-568
213-1335-217
213-1335-334
213-1335-550
213-1335-301
213-1335-144
213-1335-403
213-1335-360
213-1335-567
213-1335-406
Email
etrouki
[at]iep.edu.gr
eanastasopoulou
[at]iep.edu.gr
mdokopoulou
[at]iep.edu.gr
rzervou
[at]iep.edu.gr
chkaliva
[at]iep.edu.gr
vkarnavas
[at]iep.edu.gr
mkokolaki
[at]iep.edu.gr
vk
[at]iep.edu.gr
ekyriakidi
[at]iep.edu.gr
gmousetis
[at]iep.edu.gr
chbageri
[at]iep.edu.gr
thtsiagani
[at]iep.edu.gr
aharitonidou
[at]iep.edu.gr

 

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

Top