Το Γραφείο Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3966/2011 έχει την αρμοδιότητα του επιστημονικού σχεδιασμού, της διαχείρισης, της επίβλεψης και της υλοποίησης προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς, σε άμεση συνεργασία με το Γραφείο Οικονομικής Παρακολούθησης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Ονοματεπώνυμο 
Προβατάρη Σοφία (Προϊσταμένη)
Γιαλούρη Ελπίδα
Κάντα Βασιλική
Κυριακίδη Ειρήνη
Μιχαλοπούλου Αναστασία
Νέλλα Αθηνά
Νίκα Μαρία
Ντζελέπης Βασίλειος
Παπαδοπούλου Ελένη
Παυλίδου Αναστασία
Τρούκη Παρασκευή
Ειδικότητα
ΠΕ15
Οικιακής Οικονομίας
ΠΕ04.01
Φυσικός
ΠΕ06
Αγγλικής Γλώσσας
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ09 / ΠΕ10
Οικονομολόγος / Κοινωνιολόγος
ΠΕ06
Αγγλικής Γλώσσας
ΠΕ70
Δάσκαλος
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ
Ανθρωπιστικών Επιστημών
Ιδιότητα
Εισηγήτρια
Ειδική Σύμβουλος
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Σύμβουλος Γ'
Σύμβουλος Γ'
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Σύμβουλος Γ'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Προσωπικό ΙΕΠ
Τηλέφωνο
213-1335-128
213-1335-144
213-1335-157
213-1335-168
213-1335-144
213-1335-356
213-1335-406
213-1335-147
213-1335-202
213-1335-147
213-1335-569
Email
sprovatari
[at]iep.edu.gr
egialouri
[at]iep.edu.gr
vkanta
[at]iep.edu.gr
ekyriakidi
[at]iep.edu.gr
amichalopoulou
[at]iep.edu.gr
anella
[at]iep.edu.gr
marnika
[at]iep.edu.gr
vntzelepis
[at]iep.edu.gr
epapadopoulou
[at]iep.edu.gr
apavlidou
[at]iep.edu.gr
etrouki
[at]iep.edu.gr

 

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

Top