Η Μονάδα Επιστημονικής Εργασίας «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Φιλολογία» συστάθηκε και λειτουργεί ως μονάδα του Β΄ Κύκλου από τον Ιούνιο 2016, μετά τη με αρ. 19/02-06-2016 Πράξη του ΔΣ του ΙΕΠ.

Η Μονάδα Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φιλολογίας γνωμοδοτεί και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π. για όλα τα ζητήματα που αφορούν: α) στη Γλωσσική εκπαίδευση (διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, αρχαίας και νέας, και διδασκαλία/εκμάθηση ξένων γλωσσών) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και στη μετάβαση από τη Δευτεροβάθμια στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, και β) στα μαθήματα της Αρχαίας και Νέας Ελληνικής Γραμματείας, στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα παραπάνω:

1) Εισηγείται για τα ωρολόγια προγράμματα, τα προγράμματα σπουδών, την ύλη των μαθημάτων, τα διδακτικά εγχειρίδια και το λοιπό εκπαιδευτικό υλικό.
2) Γνωμοδοτεί σχετικά με την υλοποίηση ερευνών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διαγωνισμών σε δομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σχετικά με κοινοβουλευτικά ερωτήματα.
3) Διεξάγει έρευνες, συντάσσει μελέτες ή συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα.
4) Διοργανώνει ημερίδες, συνέδρια και επιμορφωτικές δράσεις.
5) Συνεργάζεται και συμπράττει με ομάδες εκπαιδευτικών και φορείς της εκπαίδευσης εντός και εκτός Ελλάδας.Παράλληλα, στο πλαίσιο της Μονάδας λειτουργεί η Υπομονάδα των Ξένων Γλωσσών (πρ. αποφ. Δ.Σ. 5/02-02-2017), η οποία εξειδικεύει τις παραπάνω δράσεις στην ξενόγλωσση εκπαίδευση.

Τα προσωπικό της Μονάδας Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φιλολογίας φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

 

 Ονοματεπώνυμο
Παπαδοπούλου Ελένη (Συντονίστρια)
Βεκρής Ελευθέριος
Γνήσιου Μαρία
Καλύβα Χριστίνα
Καφρίτσα Ευθυμία
Κυριακίδη Ειρήνη
Νίκα Μαρία
Νικάκης Βασίλης
Παπαδημητρίου Ευαγγελία
Παπαστράτου Πηνελόπη
Σπανάκη Άννα
Τρούκη Παρασκευή
Τσαλαγιώργου Ελένη
Τσιαγκάνη Θεοδώρα
Χαριτωνίδου Ανδρονίκη
Χρουσαλά Ρεββέκα
Ειδικότητα
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ06
Αγγλικής Γλώσσας
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ07
Γερμανικής Γλώσσας
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ
Ανθρωπιστικών Επιστημών
ΠΕ60
Νηπιαγωγός
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ07
Γερμανικής Γλώσσας
Ιδιότητα
Σύμβουλος Γ'
Σύμβουλος Α'
Σύμβουλος Β'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Σύμβουλος Β'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Σύμβουλος Γ'
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Σύμβουλος Γ'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Μόνιμο Προσωπικό
Σύμβουλος Β'
Ειδική Σύμβουλος
Σύμβουλος Γ'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Τηλέφωνο
213-1335-202
213-1335-411
213-1335-410
213-1335-217
213-1335-100
213-1335-144
213-1335-406
213-1335-148
213-1335-405
213-1335-308
213-1335-201
213-1335-569
213-1335-553
213-1335-567
213-1335-406
213-1335-204
Email
epapadopoulou
[at]iep.edu.gr
evekris
[at]iep.edu.gr
mgnisiou
[at]iep.edu.gr
chkaliva
[at]iep.edu.gr
ekafritsa
[at]iep.edu.gr
ekyriakidi
[at]iep.edu.gr
marnika
[at]iep.edu.gr
vnikakis
[at]iep.edu.gr
epapadimitriou
[at]iep.edu.gr
pinelopipap
[at]iep.edu.gr
aspan
[at]iep.edu.gr
etrouki
[at]iep.edu.gr
etsalagiorgou
[at]iep.edu.gr
thtsiagani
[at]iep.edu.gr
aharitonidou
[at]iep.edu.gr
rchrousala
[at]iep.edu.gr

 

Τα μέλη της Υπομονάδας Ξένων Γλωσσών είναι:

 

Ονοματεπώνυμο
Χαριτωνίδου Ανδρονίκη (Συντονίστρια)
Δραγάτση Βασιλική
Θωμοπούλου Μάρθα
Καλύβα Χριστίνα
Κάντα Βασιλική
Νίκα Μαρία
Πανταζίδου Μερόπη
Παπαδημητρίου Ευαγγελία
Παπαστράτου Πηνελόπη
Σακελλαροπούλου Βαρβάρα
Σημαιοφορίδου Κυριακή
Σπανάκη Άννα
Τριανταφυλλίδου Μαρία
Χατζηηλίου Αγγελική
Χρουσαλά Ρεβέκκα
Χρύση Βασιλική
Ειδικότητα
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ06
Αγγλικής Γλώσσας
ΠΕ06
Αγγλικής Γλώσσας
ΠΕ07
Γερμανικής Γλώσσας
ΠΕ07
Γερμανικής Γλώσσας
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ06
Αγγλικής Γλώσσας
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ07
Γερμανικής Γλώσσας
Ιδιότητα
Σύμβουλος Γ'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Σύμβουλος Γ'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Σύμβουλος Γ'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Τηλέφωνο
213-1335-406
213-1335-143
213-1335-126
213-1335-217
213-1335-157
213-1335-406
213-1335-206
213-1335-405
213-1335-308
213-1335-163
213-1335-127
213-1335-201
213-1335-121
213-1335-303
213-1335-204
213-1335-153
Email
aharitonidou
[at]iep.edu.gr
vdragatsi
[at]iep.edu.gr
mthomopoulou
[at]iep.edu.gr
chkaliva
[at]iep.edu.gr
vkanta
[at]iep.edu.gr
marnika
[at]iep.edu.gr
mpantazidou
[at]iep.edu.gr
epapadimitriou
[at]iep.edu.gr
pinelopipap
[at]iep.edu.gr
vsakelaropoulou
[at]iep.edu.gr
ksimaioforidou
[at]iep.edu.gr
aspan
[at]iep.edu.gr
mtriantafillidou
[at]iep.edu.gr
achatziiliou
[at]iep.edu.gr
rchrousala
[at]iep.edu.gr
vchrisi
[at]iep.edu.gr

 

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

Top