Δείτε όλες τις αναρτήσεις του ΙΕΠ στη Δι@ύγεια.

Δι@ύγεια (ΙΕΠ)

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ONDEMAND ΑΕ, ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΥΠΩΝ, 2016ΣΕ34510036, MIS5000939 (50500-5)

Θέμα: ONDEMAND ΑΕ, ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΥΠΩΝ, 2016ΣΕ34510036, MIS5000939 (50500-5) Ημ/νια: 28/04/2017 15:44:08 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΞΜΣΟΞΛΔ-1ΝΞ


ONDEMAND ΑΕ, ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΥΠΩΝ, 2016ΣΕ34510036, MIS5000939 (50500-4)

Θέμα: ONDEMAND ΑΕ, ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΥΠΩΝ, 2016ΣΕ34510036, MIS5000939 (50500-4) Ημ/νια: 28/04/2017 15:43:53 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ω39ΜΟΞΛΔ-ΠΞ7


ONDEMAND ΑΕ, ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΥΠΩΝ, 2016ΣΕ34510036, MIS5000939 (50500-3)

Θέμα: ONDEMAND ΑΕ, ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΥΠΩΝ, 2016ΣΕ34510036, MIS5000939 (50500-3) Ημ/νια: 28/04/2017 15:43:39 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΖΓΞΟΞΛΔ-ΩΕΥ


ONDEMAND ΑΕ, ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΥΠΩΝ, 2016ΣΕ34510036, MIS5000939 (50500-2)

Θέμα: ONDEMAND ΑΕ, ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΥΠΩΝ, 2016ΣΕ34510036, MIS5000939 (50500-2) Ημ/νια: 28/04/2017 15:43:26 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΛΝ4ΟΞΛΔ-ΙΚΓ


ONDEMAND ΑΕ, ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΥΠΩΝ, 2016ΣΕ34510036, MIS5000939 (50500-1)

Θέμα: ONDEMAND ΑΕ, ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΥΠΩΝ, 2016ΣΕ34510036, MIS5000939 (50500-1) Ημ/νια: 28/04/2017 15:43:12 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΡΥ5ΟΞΛΔ-ΗΑΞ


ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΕΞΟΦΛ. ΑΜ. ΣΥΜΒ. ΚΑΙ ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦ. ΠΑΡ 9 ΑΡ 39 4387/16 1-3/2017 2016ΣΕ34510090 MIS 5001313 (50520-1)

Θέμα: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΕΞΟΦΛ. ΑΜ. ΣΥΜΒ. ΚΑΙ ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦ. ΠΑΡ 9 ΑΡ 39 4387/16 1-3/2017 2016ΣΕ34510090 MIS 5001313 (50520-1) Ημ/νια: 28/04/2017 11:22:20 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 7Ν5ΒΟΞΛΔ-Τ3Μ


ΓΕΡΟΥΚΑΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΞΟΦΛ. ΑΜ. ΣΥΜΒ. ΚΑΙ ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦ. ΠΑΡ 9 ΑΡ 39 4387/16 1-3/2017 2016ΣΕ34510090 MIS 5001313 (50520-1)

Θέμα: ΓΕΡΟΥΚΑΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΞΟΦΛ. ΑΜ. ΣΥΜΒ. ΚΑΙ ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦ. ΠΑΡ 9 ΑΡ 39 4387/16 1-3/2017 2016ΣΕ34510090 MIS 5001313 (50520-1) Ημ/νια: 28/04/2017 11:22:06 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΟΡΚΟΞΛΔ-ΤΟΛ


Έγκριση συμμετοχής του ΙΕΠ στην Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ 40 (Α/Α ΟΠΣ:1975) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Θέμα: Έγκριση συμμετοχής του ΙΕΠ στην Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ 40 (Α/Α ΟΠΣ:1975) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ημ/νια: 27/04/2017 15:36:57 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6635ΟΞΛΔ-092


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Ημ/νια: 27/04/2017 15:26:24 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΚΥ9ΟΞΛΔ-3ΓΗ


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Ημ/νια: 27/04/2017 15:23:00 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΦΔΔΟΞΛΔ-2ΕΑ


map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

Top