Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής και Πολιτικού Σχεδιασμού

Το Τμήμα Στρατηγικής και Πολιτικού Σχεδιασμού είναι αυτοτελές τμήμα και υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο του Ι.Ε.Π. Ιδρύθηκε με το Νόμο 4186/2013 (άρθρο 36, ΦΕΚ Α΄193/17.09.2013). Οι αρμοδιότητες του αφορούν στο στρατηγικό σχεδιασμό και τη διαμόρφωση των κεντρικών πολιτικών του Ι.Ε.Π.  Στελεχώνεται από διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης.

Ονοματεπώνυμο
Νικάκης Βασίλειος
Νικολόπουλος Άγγελος
Τρίμη-Κύρου Αικατερίνη
Χρονοπούλου Σταυρούλα
Ειδικότητα
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ70
Δάσκαλος
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ06
Αγγλικής Γλώσσας
Ιδιότητα
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Τηλέφωνο
213-1335-148
213-1335-129
210-344-2874
213-1335-129
E-mail
vnikakis
[at]iep.edu.gr
anikolopoulos
[at]iep.edu.gr
atrimikirou
[at]iep.edu.gr
schronopoulou
[at]iep.edu.gr
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

Top