Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site

μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

dyep logo blue books small blue wheelchair blue freinet logo blue
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

Top