Τελευταία Ενημέρωση: 18 /01 /2017, 15:50.
A- A A+

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ     el.gif       en.gif

 

Το «Παρατηρητήριο για τα θέματα καταγραφής και αντιμετώπισης της μαθητικής διαρροής» αποτελεί οργανική Μονάδα του Ι.Ε.Π., η οποία συστάθηκε βάσει  του Ν. 4186/2013, Άρθρο 36, Παρ. 29.

Τα ειδικότερα ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας της, οι ειδικότερες αρμοδιότητές της, καθώς και η στελέχωση και τα προσόντα και κριτήρια επιλογής Προϊσταμένου καθορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 19 του ν. 3966/2011.

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

 

Το Παρατηρητήριο έχει αναλάβει τις παρακάτω δραστηριότητες:

  • Καταγραφή και αντιμετώπιση μαθητικής διαρροής
  • Καταγραφή ευρωπαϊκών και διεθνών καλών πρακτικών σε θέματα μαθητικής διαρροής
  • Αξιοποίηση δεδομένων και πληροφοριών που συγκεντρώνονται από το Διαδικτυακό Πληροφοριακό Σύστημα Myschool (σε συνεργασία με το ΙΤΥΕ–Διόφαντος)
  • Στατιστική επεξεργασία – Ποσοτική & Ποιοτική ανάλυση των πληροφοριών
  • Δημιουργία επιμέρους δεικτών για την ποιοτική επεξεργασία των δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων – προτάσεων – μέτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου
  • Δημιουργία δεικτών για την έγκαιρη διάγνωση προδιάθεσης σχετικά με τη μαθητική διαρροή και την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου
  • Διατύπωση προτάσεων αντιμετώπισης της ΜΔ και της ΠΕΣ με τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων σε: α) γενικό επίπεδο, β) περιφερειακό επίπεδο, γ) τοπικό επίπεδο, δηλ. σε επίπεδο Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ή Δήμου/Δημοτικού διαμερίσματος.
  • Δικτύωση με εμπλεκόμενους φορείς: Σχεδιασμός προληπτικών-παρεμβατικών και αντισταθμιστικών μέτρων στο πλαίσιο συνεκτικής στρατηγικής.

 

Για την ολοκλήρωση του στρατηγικού σχεδιασμού σχετικά με την καταγραφή και την αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής,έχει συσταθεί ομάδα εργασίας βάσει της με αρ. 7/3-2-2015 Απόφασης του ΔΣ του ΙΕΠ (6ΠΤΑΟΞΛΔ-Ρ17).

Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ

Η ομάδα εργασίας κατέθεσε στις 15-5-2015 (έγγραφο με αρ. πρωτ. ΙΕΠ 5746/15-5-2015)

Σχέδιο Πρότασης προς το ΥΠΠΕΘ με τίτλο: «Υλοποίηση δράσεων για την εκπλήρωση της θεματικής της εκ των προτέρων αιρεσιμότητας 10.1»

Για να δείτε το Σχέδιο Πρότασης, πατήστε εδώ

 

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Γ, κλ. ΠΕ02
Προϊσταμένη του Παρατηρητηρίου
Τηλ.: 2131335202 Ηλ. Δ/νση: epapadopoulou@iep.edu.gr

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ, ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ, κλ. ΠΕ70Τηλ.: 2131335223
Ηλ. Δ/νση: ekaragianni@iep.edu.gr

ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β, κλ. ΠΕ70Τηλ.: 2131335334
Ηλ. Δ/νση: vkarnavas@iep.edu.gr

ΚΟΥΤΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Γ, κλ. ΠΕ13Τηλ.: 2131335353
Ηλ. Δ/νση: ekoutidou@iep.edu.gr

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠ/ΚΟΣ, κλ. ΠΕ19Τηλ.: 2131335223
Ηλ. Δ/νση: ikapetanakis@iep.edu.gr 

 

 

 

 

 

Δικτυακή Πύλη e-IEP

books

Θεματική Εβδομάδα "Σώμα και Ταυτότητα"

      Δέντρο

Νέα Π.Σ. στα Θρησκευτικά

books

Εκπαίδευση Προσφύγων

Logo1

Ξένες Γλώσσες

whole world in your hands

Ιστορική Συλλογή Σχολικών Εγχειριδίων

Σχολικά Βιβλία - Εκπαιδευτικό υλικό

books

Προγράμματα Σπουδών

Συνέδρια - Ημερίδες

Συνέδρια - Ημερίδες

PISA

logo pisa

Διαύγεια

diavgeia

Ψηφιακά Σενάρια ΑΙΣΩΠΟΣ

aesoplogo ver2

Ψηφιακό Σχολείο

digital school logo

Κανάλι Ι.Ε.Π.

youtube

Κύλιση στην Αρχή