ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Τσιαούση Δήμητρα, αποσπασμένη εκπ/κός στο ΙΕΠ

 

Σπουδές

                Η Δήμητρα Τσιαούση είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στη Γλωσσολογία (2001) και κάτοχος του διαπανεπιστημιακού – διατμηματικού Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (M.Sc.) «Τεχνογλωσσία»  (2005) στη Γλωσσική Τεχνολογία (Computer Linguistics) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας – Τομέας Γλωσσολογίας) και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών - Τομέας Σημάτων, Ελέγχου & Ρομποτικής).

                Επίσης, είναι κάτοχος Ευρωπαϊκού Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (M.Ed.)  στη «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» (2009), της Σχολής Παιδαγωγικών Επιστημών και Ψυχολογίας του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου (“European Master in Intercultural Education”, Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie, Freie Universität Berlin). Επιπρόσθετα, έχει ολοκληρώσει ετήσια μεταπτυχιακή ειδίκευση στη  «Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό» στην Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (2018).

                Από το 2017 φοιτά στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α.

                Γνωρίζει άριστα την αγγλική, τη γερμανική και τη γαλλική γλώσσα.

Επαγγελματική Εμπειρία

                Έχει απασχοληθεί ως φιλόλογος-γλωσσολόγος τόσο στην ιδιωτική όσο και στη δημόσια εκπαίδευση. Από το 2004 υπηρετεί στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και έχει διδάξει σε ποικίλες σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ελληνόφωνο τμήμα Ευρωπαϊκού Σχολείου, Πειραματικό Γενικό Λύκειο, Μουσικό Σχολείο). Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε δίγλωσσα και διαπολιτισμικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, καθώς ως αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Δίγλωσσο Ελληνογερμανικό Κρατικό Ευρωπαϊκό Σχολείο Βερολίνου (2006-2010) έχει διδάξει και έχει εκπονήσει διδακτικό/εκπαιδευτικό υλικό στα αντικείμενα των Ανθρωπιστικών Επιστημών και της Πολιτικής Επιστήμης (Ελληνογερμανικό Abitur), ενώ έχει παράλληλα τοποθετηθεί στο Συντονιστικό Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ελληνικό Προξενείο Βερολίνου (2009-2010). Επιπρόσθετα, έχει αποσπαστεί στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου, Ευρωπαϊκό Σχολείο Τύπου ΙΙ (2010-2013), στο οποίο έχει υπηρετήσει ως Συντονίστρια Ανθρωπιστικών Σπουδών, Συντονίστρια της Ελληνικής ως Μητρικής Γλώσσας, Συντονίστρια Λατινικών, Γενική Συντονίστρια Συντονιστών Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας, Υπεύθυνη Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και Υπεύθυνη Εξετάσεων του Ευρωπαϊκού Baccalaureate.

                Στο ΙΕΠ υπηρετεί με απόσπαση (2017) στο Γραφείο του Αντιπροέδρου με ταυτόχρονη τοποθέτηση στο Γραφείο Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στο οποίο συμμετέχει ως εισηγήτρια. Ανήκει, επίσης, στη Μονάδα Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φιλολογίας, καθώς και στη Μονάδα Κοινωνικών Επιστημών του ΙΕΠ (2018), ενώ από το 2019 ανήκει παράλληλα και στο ανθρώπινο δυναμικό του Γραφείου Διερεύνησης και Αποτίμησης Εκπαιδευτικού Έργου.

Επιστημονικό /Ερευνητικό Ενδιαφέρον

                Ως μέλος της Μονάδας Κοινωνικών Επιστημών του Ι.Ε.Π. συμμετείχε στη συγγραφική ομάδα της αναμόρφωσης/εκπόνησης του Προγράμματος Σπουδών και στην εκπόνηση του σχολικού εγχειριδίου του μαθήματος της Β’ Γενικού Λυκείου: «Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία».

                Το επιστημονικό της ενδιαφέρον αφορά κυρίως την εκπαιδευτική πολιτική και την ευρωπαϊκή και διεθνή της διάσταση, τη συγκριτική πολιτική σε επίπεδο εκπαιδευτικών συστημάτων και εκπαιδευτικής διοίκησης και την εκπαίδευση στην ιδιότητα του πολίτη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του διεθνούς γίγνεσθαι.

Άλλες Δράσεις/ Ενδιαφέροντα

                Έχει συμμετάσχει σε ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Comenius μεταξύ σχολείων της Γερμανίας, της Ελλάδας, της Τουρκίας και της Φινλανδίας, με θεματικό άξονα «Εθνικές Γιορτές - Διεθνείς Γέφυρες. Εντοπισμός και ανάλυση εθνικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων στα σχολικά  βιβλία ιστορίας». Έχει υλοποιήσει ως Υπεύθυνη Πολιτιστικά Προγράμματα στο πεδίο της εκπαίδευσης στην ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη.

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top