ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Βασίλειος Νικάκης, αποσπασμένος εκπ/κός στο ΙΕΠ

 

Σπουδές

Ο Βασίλειος Νικάκης είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης με τίτλο «Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία», Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης.

Είναι άριστος γνώστης της αγγλικής και πολύ καλός γνώστης της γερμανικής γλώσσας.

Επαγγελματική Εμπειρία

Από το 2010 έως και σήμερα υπηρετεί ως μόνιμος εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με ειδικότητα ΠΕ 02 (Φιλόλογος).

Από το 2016 υπηρετεί με απόσπαση στο ΙΕΠ με αντικείμενο απασχόλησης τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και τις Κοινωνικές επιστήμες.

Από το 2016 έως το Νοέμβριο του 2019 υπήρξε μέλος του Αυτοτελούς Γραφείου Στρατηγικής και Πολιτικού Σχεδιασμού του ΙΕΠ – από τον Ιούνιο του 2018 υπήρξε Προϊστάμενος του Γραφείου.

Επιστημονικό / Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Το επιστημονικό του ενδιαφέρον αφορά κυρίως στη Θεωρία της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας, στη Φιλοσοφία (Γνωσιολογία, Αισθητική) και στις Κοινωνικές Σπουδές.

Άλλες Δράσεις/ Ενδιαφέροντα

Υπήρξε μέλος της Επιτροπής για το Λύκειο.

Υπήρξε μέλος της ομάδας που εκπόνησε το Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία (Β’ Λυκείου) και συνέγραψε το αντίστοιχο εγχειρίδιο.

Υπήρξε μέλος της ομάδας που εκπόνησε το Πρόγραμμα Σπουδών για τη Νεοελληνική Γλώσσα στο Λύκειο καθώς και τους αντίστοιχους Φακέλους Υλικού (Γ’ Λυκείου).

Έχει λάβει μέρος σε επιστημονικά Συνέδρια και επιστημονικές/επιμορφωτικές Ημερίδες. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά.

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top